Mennyire vagy motivált az álláskeresésben?

motivációs és életvezetési klub

A motivációs és életvezetési klub kiemelten hasznos a megváltozott munkaképességűek, álláskeresők, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő munkavállalók és a tartósan munkanélküliek számára. Szükséges őket segíteni, motiválni a visszatérésre a munka világába. A motiváció által felkészülnek az álláskeresésre, munkavállalásra.

A motiváció által önbizalmuk is erősödik, így eredményesebben tudnak dolgozni. Megismerik a munkavállalói készségeikben az erősségeiket és olyan feladatokat fognak elvállalni, amiben eredményesek és hatékonyak lesznek. A képzés oktatói háttere eleget tesz a megkívánt magas színvonalnak, hiszen az oktatást több éves pedagógiai és szociális szakmai gyakorlattal és felnőttképzési gyakorlattal rendelkező, szociális érzékenységű szakemberek, trénerek tartják, akik a korszerű ismeretátadáson túl, szociális támaszai is a résztvevőknek.

Célunk, hogy a résztvevők önismerete fejlődjön, a csoportos munka keretében önkifejezési készségük erősödjön, kapcsolati hálót alakítsanak ki. Kiemelten fontos a reális önismeret és erre épülő önépítés elérése, egyéni célok kitűzése, rögzítése, az önbecsülés helyreállítása.

Motivációs és életvezetési klubunk főbb témái:

A motiváció alapfogalma, szükségletek hierarchiája, életvezetési ismeretek, háztartás-gazdálkodás, családi munkamegosztás, kulcsképességek a munkába álláshoz, a munkahellyel kapcsolatos elvárások, az alkalmi, átmeneti és tartós munkavégzés lehetőségei, álláskeresési technikák, lehetőségek a munkaerő-piacon, az egészséges és biztonságos élet, az egészséges életvitel elsajátítása.

motivációs és életvezetési klub

A motivációs és életvezetési klub tartalma:

A reális helyzetkép feltárása, önismeret, személyiség-ismeretek: hol állok ma és miért? Akadályok, kilátások, kulcsképességek feltárása és fejlesztése, gyakorlása, célok megfogalmazása, döntés, vágyak és valóságos lehetőségek, szükségletek, hajlamok, erősségek, gyengeségek, a célhoz vezető út, megoldási alternatívák, cselekvési terv, egyéni tervek megfogalmazása, önbizalom erősítése és támogatás a célok megvalósításához.

Fejlesztendő kulcsképességek:

Kommunikációs készség, tervezés és döntés képessége, időgazdálkodás, rendszeresség, szabály- és kötöttségtűrés, probléma-megoldási, tanulási és megfigyelő képesség, gondolkodási képesség, kapcsolatteremtő és kudarctűrő képesség, együttműködési, kooperációs képesség, felelősségvállalás, teljesítőképesség, önállóság.

A motivációs és életvezetési klub elvégzése után a résztvevőknek ajánljuk a „Beilleszkedési tréninget” és az „Álláskeresési technikák” témájú tréningen való részvételt. Így alkalmassá válnak arra is, hogy nemcsak védett műhely keretében dolgozzanak, hanem a nyílt munkaerő-piacon is sikeresen helyt álljanak.

Érdeklődni:

Személyesen: Debrecen, Csap utca 36.

Telefonon: 20/477-7212

e-mail cím: ujraapalyan@gmail.com

weboldal: lepeselony.com