Szociálpolitikai Kerekasztal Találkozó

Szociálpolitikai Kerekasztal találkozót szervez Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szociálpolitikai Kerekasztal találkozót szervez Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, június 20-án, pénteken.

A kerekasztal feladata

Szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározottak megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése:

  • a szolgáltatástervezési koncepció végrehajtása érdekében elfogadott közgyűlési döntések megvalósulásának ellenőrzése,
  • az egyes ellátotti csoportok helyzetének vizsgálata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok időarányos teljesítésével összefüggésben,
  • a szociálpolitika szereplői közötti együttműködés, párbeszéd koordinálása.

Napirendi pontok:

  1. Debrecen város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának aktuális feladatai.
  2. A „HELPS- Lakhatási és otthonápolási megoldások az idős és sérülékeny lakosság számára és helyi partnerségi stratégiák közép-európai városokban” című európai uniós projekt keretében megvalósuló Helyi Akcióterv bemutatása és egyeztetése.
  3. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalának ügyrendi módosítása.
  4. Tájékoztatás az önkormányzati fenntartású intézményrendszerben bekövetkezett változásokról.