Két napos OFA tréning

20140612_111147Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. a „FoglalkoztaTárs – Társ a foglalkoztatásban” kiemelt projekt keretében (TÁMOP-1.4.7-12/1- 2012-0001) két napos tréning keretében tudásbővítést szervezett. Június 12-13-án a foglalkoztatási programokat végrehajtó szervezetek szakmai munkájának támogatására, a hálózatosodás elősegítésére.

A rendezvény célja a mentorálási technikák fejlesztése. A mentorálás, mentorálási technikák tréning mindazon szakembereknek szól, akik munkaerő-piaci szolgáltatóként azon dolgoznak, hogy ügyfeleiknek minél magasabb színvonalú segítséget nyújtsanak.  Az egyéni esetkezelés vagy csoportos készségfejlesztés során felmerülő dilemmák, problémák elemzése, és a tudásmegosztás segítségével a résztvevők hatékony módszertani segítséget kaphatnak a mindennapi munkájukhoz.  A két nap fókuszpontjában a következő elemek álltak: a mentori feladatok, az esetkezelés kritikus pontjai, a kapcsolódó kompetenciák, bizalomkeltés, visszajelzés, ügyfél-szakember kapcsolat. Ezek megtárgyalásával, és életszerű gyakorlatok feldolgozásával a kétnapos célzott tudásbővítés hozzájárult a mentoring sikeréhez, a mentor hatékony munkavégzéséhez.

Első nap

20140613_120922

Az első nap az ismerkedéssel, különböző érdekes gyakorlatokkal telt, például közös kompetencia-lista-alkotás, egyéni kompetenciákkal való összevetése, a mentorációhoz való viszony feltérképezése. Mozgásos gyakorlatokkal a kooperáció megtapasztalására. A megváltozott munkaképességűek, romák, pályakezdők, kisgyerekesek jellemzőinek feldolgozása, egy kiválasztott célcsoport „SWOT- analízisének” elkészítése is szerepelt a programban.

Második napon

A második napon a résztvevők kommunikációs technikákat ismerhettek meg, például: mit és hogyan lehet leszűrni az egyes személyek testtartásából, milyen kérdéseket érdemes feltenni, milyen visszajelzéseket várnak tőlük, hogyan lehetnek bizalomkeltőek, hogyan érdemes kezelni az előítéleteket. A mentorsággal kapcsolatos dilemmákra is kitértek az előadók: a mentor és mentorált kapcsolata milyen alá-és fölérendeltségi viszonyt feltételez.

20140613_122708

A két napos tréningen átfogó ismereteket szerezhettek a résztvevők. Pozitívumként említhető meg, hogy nem csak elméleti síkra helyezték az előadásokat. Interaktivitást igénylő gyakorlatokba is bevonták a közönséget.