A fogyatékosügy általános helyzete Magyarországon…amit szem előtt kell(ene) tartani

fogyatékkal élő

A fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-Egyezmény a legjelentősebb nemzetközi dokumentumnak számít, ami mind a hazai, mind a nemzetközi fogyatékosságügy területén változást hozott. A paternalista szemléletmód éppen a fogyatékkal élőket hagyta ki a velük kapcsolatos döntések meghozatalakor, ez mára szerencsére megváltozott. Ma az esélyegyenlőség, az önállóság és munkához jutás elősegítése a legfontosabb feladat.

Mára meghaladtuk azt a medikális megközelítést miszerint a fogyatékosságot pusztán egészségügyi problémának tekintjük, hiszen ennél sokkal összetettebb problémáról van szó. A társadalmi integráció lehetőségének megteremtését kell szem előtt tartanunk, fogyatékkal élő társaink esetében is. Az új szabályozások és törvények (ld. Országos Fogyatékosügyi Program 2015-2025) alapján pedig az alábbiakat kell figyelembe vennünk.

Milyen területek várnak fejlesztésre?

  • egészségügy tekintetében elsődleges a prevenció, a korai felismerés, a hozzáférhető alap-és szakellátás, a technikai eszközök biztosítása és az információhiány áthidalása.
  • a nevelés/oktatás a másik fő vonal, amiben változtatások szükségesek, úgy mint a korai fejlesztés, inkluzív oktatás, szakképzés, felsőoktatási szolgáltatások, pályaorientáció lehetősége.
  • a foglalkoztatás továbbra is kulcskérdés: az atipikus foglalkoztatási formák, a foglalkozási rehabilitáció és támogatott foglalkoztatás előmozdítása szükségszerű. A célnak mindig a nyílt munkaerő-piacra történő elhelyezkedésnek kell lennie.
  • végül de nem utolsósorban a szociális szolgáltatások/ellátások tárgyköre kiemelkedő fontosságú. Hozzáférhetővé kell tenni a fogyatékkal élők számára mindazokat a szolgáltatásokat, amelyek őket hivatottak segíteni, legyen szó strukturális vagy fizikai akadálymentesítésről, infokommunikációs hozzáférhetőségről, stb…

Megvalósítható CÉLOK, amelyekkel támogatjuk a fogyatékkal élőket

  • ágazati együttműködés
  • kapcsolati pontok kialakítása
  • hozzáférhető információ biztosítása

A legfontosabb pedig

  • önrendelkező, aktív fogyatékkal élők nevelése
  • önálló életvitelt támogató szolgáltatói környezet kialakítása
  • befogadó társadalom

Olvasva több pont is utópisztikusnak hathat, de a fogyatékkal élők támogatására való törekvés mégis éles helyzeteket teremt, kérdések sorát indítja el, amelyekre megoldások születnek. A Lépéselőny Egyesületnél is arra törekszünk Védett Műhelyünkben, hogy támogassuk a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személyek szakmai fejlődését és munkaerő-piacra való kihelyezését.

2016.06.15.