Járulékkedvezmény, START kártya használatával

START
Kik jogosultak a kártya kiváltására? pályakezdő fiatal jogosult, aki a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be, és tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és a tanulmányai befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.

Vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.

támogatás járulékkedvezmény 2 ÉVRE
a. a foglalkoztatás első évében a 27% tb JÁRULÉK helyett 10%
b. a foglalkoztatás második évében 20%

 

  START PLUSZ
Kik jogosultak a kártya kiváltására?
  • A gyermekgondozási segély (gyes)
  • A gyermekgondozási díj (gyed)
  • A gyermeknevelési támogatás (gyet)

Valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 nap) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni.

Vagy aki a gyermek egy éves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni. Feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll.

Illetve az a tartósan álláskereső személy, akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilván tart:

A START PLUSZ kártya igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapja.

Pályakezdő álláskereső esetében nyolc hónapon belül legalább hat hónapja.

támogatás járulékkedvezmény 2 ÉVRE
a. a foglalkoztatás első évében a 27% tb JÁRULÉK helyett 10%
b. a foglalkoztatás második évében 20%

 

START EXTRA
Kik jogosultak a kártya kiváltására? az igénylés időpontját megelőzően legalább 3 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva és az 50. életévét betöltötte,
az igénylés időpontját megelőzően legalább 3 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva. Életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső.
támogatás járulékkedvezmény 2 ÉVRE
a. a foglalkoztatás első évében 0%
b. a foglalkoztatás második évében 10%

 

A részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény
A munkaadót járulékkedvezmény illeti meg, ha a gyermekgondozási szabadságról [Mt. 138. § (5) bek. a) pont] visszatérő munkavállaló munkakörét.

Feltéve, hogy e munkavállaló annak időtartama alatt terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozási díjban részesült. Közvetlenül a visszatérését követően.

a) a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló és emellettb) az a) pontban meghatározott munkavállaló gyermekgondozási szabadságának heti 20-20 órás részmunkaidős munkaviszony keretében látják el.
Munkaadó növeli az átlagos statisztikai állományi létszámát, és azt a részmunkaidős foglalkoztatás időtartama alatt nem csökkenti.
E járulékkedvezmény és egyéb foglalkoztatási célú járulékkedvezmény ugyanazon személy után egyidejűleg nem vehető igénybe.
Ugyanabban a munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után járulékkedvezmény csak egy esetben jár:

Ha a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló munkába állását követően a feltételek legalább 1 évig fennállnak.

járulékkedvezmény
Mindkét munkavállaló után 20%

A START PLUSZ, illetve a START EXTRA kártyát az igénylő legkésőbb 2011. december 31-éig váltható ki.