A nemek egyenlősége nélkül nincs modern európai demokrácia!

2009-ben Európa új Európai Parlamentet választ. Új Európai Bizottság alakul, új elnökkel, s új elnöke
lesz az Európai Parlamentnek is. Vajon az új Európai Parlamentben hány képviselő lesz nő, és mindkét EU
csúcsvezető öltönyt és nyakkendőt visel majd?

Az Európai Női Lobbi 50/50 kampánya

Nagyszerű lehetőség kínálkozik jövőre az Európai Unió egésze számára, hogy demokratikusabbá váljon. A
modern demokrácieurópai zászló alatt felsorakozvaa nem képzelhető el a nemek társadalmi egyenlősége nélkül. Vagyis nőknek és férfiaknak
egyenlő arányban kell jelen lenniük a képviselő testületekben, mikor az életüket befolyásoló döntések
születnek.

Az EU népességének több mint fele nő. Az demokratikus legitimációt súlyosan csorbítja,
hogy a nők jelenleg az uniós intézmények minden szintjén alul reprezentáltak a döntéshozatalban. Ez az egyenlőtlenség ugyanakkor minden kísérletet meghiúsít. Ez egy befogadóbb, részvételi demokrácia megvalósítására irányul.

Itt az ideje, hogy valós lépések történjenek!

Ha igazságos demokráciát akarunk Európában, minden európainak magától értetődően biztosítani kell a
képviseletet, nőknek és férfiaknak egyaránt.

A nemek társadalmi egyenlősége teremti meg politikai rendszereink modernizációját. Nők és férfiak, bár különbözőek, mégis egyenlő arányban osztoznak a jogok, a felelősségek és a hatalom felett. Legyen a nemek
egyenlősége a polgárok döntéshozatalba való jobb bevonása. Az európaiak igényeit és vágyait valósan
tükröző politikaalkotást célzó európai kezdeményezések motorja is, így növeli az Európai Unió legitimációját is.

Felszólítunk mindenkit:

  • döntéshozót
  • magánembert
  • szervezetet

Akik fontosnak tartják a demokrácia és igazságosság előmozdítását. Országhatárok és politikai pártok érdekhatárai felett átívelve, minden szinten támogassák ezt a kampányt.

Azonnali és hosszú távú intézkedéseket várunk, melyek biztosítják a nemek egyenlőségét mind az uniós,
mind a nemzeti szinten, hogy javuljon politikai berendezkedésünk minősége és működése. Ezért felszólítunk:

  • Minden nemzetközi szintű és nemzeti politikai pártot. Azonnali hatállyal biztosítsa a nemek egyenlőségét a 2009 júniusában előttünk álló Európai Parlamenti választások jelöltállítási mechanizmusában. Vegye ezt is figyelembe a választói listáik összeállításakor, és a választói program tervezése közben.
  • Európában minden nőt és férfit. Ragadja meg a most adódó lehetőséget. Hallassa hangját. És a demokrácia, a nemek egyenlősége és az igazságosság szempontjait szem előtt tartva adja le voksát 2009-ben
  • Minden uniós tagállamot. A demokrácia és a nemek egyenlősége iránti elkötelezettségét  így fejezze ki szándékát. Biztosítja az EU 2009-ben kinevezendő csúcsvezetői szintjén a nők egyenlő reprezentációját.
  • Minden  civil szervezetet és szakszervezetet, hogy tevőlegesen támogassák ezt a kampányt hálózataikon keresztül, úgy, hogy az európai választásokra készülő kiáltványaikban és a döntéshozókkal való kapcsolattartáskor kérjék számon a nemek egyenlőségét is.

 

Támogassa az Európai Női Lobbi 50/50 kampányát, írja alá itt:

www.5050democracy.eu