Egyéni kulcskompetenciák megfigyelése: lezárult a “KRAFT” projekt

Kraft záróprojekt

A Revita Alapítvány a svájci Förderverein cocomo-val, valamint két magyar partnerével, a CSAT Egyesülettel és az OKIDE-vel 2014-ben folytatta a korábban megkezdett módszertani munkát a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése terén. A „KRAFT- Kreatív, fejlesztő, gyakorlatorientált módszerek az egyéni fejlesztésben” elnevezésű projekt keretében olyan módszerek és eszközök fejlesztését tűzte ki célul a nemzetközi konzorcium, amelyek a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek munkába állási esélyeit javítják, illetve az őket támogató civil szakmai szolgáltató szervezetek munkáját segítik.

A projekt zárókonferenciáján Franz Ryser, a Förderverein cocomo vezérigazgatója kiemelte, hogy az új és meglévő ötletek állandó fejlesztésére van szükség. „A módszer termékként való bevezetését tervezzük a svájci piacra. Más európai országokkal is partnerkapcsolatba szeretnénk lépni, megismertetni velük a módszert”– mondta.

Kraft Zárókonferencia

Varjú Tamás, a Revita Alapítvány munkatársa a KRAFT projekt eredményeként létrehozott KEY módszerről beszélt: három „házépítési” folyamat során felkészült munkaerő-piaci szakemberek kísérik végig 4-5 fős csoportok munkáját. Az öt napos folyamatban az álláskeresők LEGO-t, fát, illetve kreatív anyagokat tartalmazó „Kofferekből” állítják össze az előre meghatározott feladatleírások szerinti házakat. A házépítés során a szakemberek cselekvés közben figyelhették meg a résztvevők szakmafeletti képességeit. A Key módszer keretében tíz olyan kulcskompetenciával foglalkoznak, amelyek a munkavállaló és a munkaadó számára is meghatározóak:

  1. felelősségvállalás
  2. teljesítőképesség
  3. stresszkezelés
  4. kreativitás
  5. folyamatátlátó képesség
  6. konfliktuskezelés, kritikai kompetencia
  7. kommunikációs képesség
  8. alkalmazkodóképesség, változások kezelése
  9. tanulási képesség
  10. együttműködési képesség

A résztvevők szóban és írásban is visszajelzést kapnak a kulcskompetenciákról. A módszer alkalmazásával, a képzésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával, készség-és kompetenciafejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek szolgáltatási kapacitásai bővülnek, ami által munkájuk hatékonysága is növekszik.

Kraft zárókonferencia

Crista Schlegel a kulcskompetenciák fontosságát emelte ki, amelyek elősegítik az ember sikeres érvényesülését és fejlődését, megkönnyítik a beilleszkedést, növelik a foglalkoztathatóság lehetőségét. Alex Della Valle, helyettes ügyvezető a svájci tesztelési tapasztalatokról beszélt részletesen, míg a magyar tapasztalatokat Kovács Zsuzsanna és Almási Mariann mutatta be. A konferencia keretében a részvevőknek lehetősége volt a gyakorlatban is kipróbálni a módszert, ami hasznosnak bizonyult, hiszen átláthatóbbá vált annak működése.