Visszatérés projekt

Rehabilitációs munkaerő-piaci szolgáltatás beindítása Széchenyi 2020
Rehabilitációs munkaerő-piaci szolgáltatás beindítása
Projekt száma: TÁMOP–5.3.8.A3-12/1-2012-0015
Ideje: 2013.07.01. – 2015.06.30.
Összköltségvetés: 57.635.800 HUF 100%-os támogatási intenzitással

Jelen projekt általános célja – összhangban a rehabilitációs tranzitfoglalkoztatás elősegítésének kormányzati szándékával, valamint hasonló programjaink megvalósításával – 200 fő inaktív megváltozott munkaképességű személy számára munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, kiemelten a foglalkozatási rehabilitációt megcélzandóan a TÁMOP–5.3.8-11/A1 kiemelt projekt módszertani kidolgozásában. Ezen túlmenően az Észak-alföldi régióban egy Regionális Rehabilitációs Kerekasztal életre hívása, amely hatékony kommunikációs és érdekegyeztető-érdekvédelmi fórumként funkcionál a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítése kapcsán a gazdasági élet szereplői, a civil szféra, illetve a kormányzati és önkormányzati szervek együttműködésével.

Munkaerő-piaci szolgáltatás beindításának indokoltsága:

 2012-től újfajta szemlélettel közelít a kormányzat a megváltozott munkaképességűekhez, hiszen általános nemzetgazdasági cél a munkaképes személyek munkaerő-piaci re-integrációjának elősegítése, amellyel nemcsak a közös társadalmi szükségletek kielégítéséhez járulhatnak hozzá, hanem visszaszerezhetik saját egzisztenciájukat, társadalmi megbecsültségüket, javíthatják családfenntartási képességüket. Ezt nevezzük foglalkoztatási rehabilitációnak.

 Az Észak-alföldi régióban – kiemelten Hajdú-Bihar megye hátrányos helyzetű kistérségeiben – nagyarányú azon személyek száma, akik tartósan munkanélküliek és/vagy inaktívak. Sokan közülük megváltozott munkaképességűek, akiknek – amennyiben számukra rehabilitációs ellátást állapítottak meg – meghatározott idő elteltével vissza kell térniük a munkaerőpiacra, mert ellátásuk megszűnik. Számukra kiemelten fontos egy olyan szolgáltatáscsomag nyújtása, amelynek segítségével megtörténik személyes kompetencia- és készségfejlesztésük, fizikai és mentális felkészítésük a munka világába való visszatérésre, miközben különféle tanácsadásokon és tréningeken vehetnek részt.

Célok és elvárt eredmények:

Hosszú távú célok:

– az Észak-alföldi régió, ezen belül is Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási helyzetének javítása, a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci re-integrációjának elősegítése;

– ezen személyek foglalkoztatási potenciájának javítása, készségeik és képességeik fejlesztése, a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásuk megvalósítása, a munkáltatói befogadás elősegítése;

– foglalkoztatási rehabilitációs célú szolgáltatások életre hívása és folyamatos működtetése.

Közvetlen célok:

– az atipikus foglalkoztatási formák (távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás stb.) és a munkaerő kölcsönzés megismertetése a cégekkel és szervezetekkel;

– a feketemunka elleni küzdelem;

– szakmai és infrastrukturális kapacitásfejlesztés;

– a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű, inaktív csoportok felkészítése, képzése és támogatása a munkavállalásban (tanácsadás, mentori tevékenység).

Eredmények:

– egy egységes munkaerő-piaci szolgáltatási módszertan bevezetése – speciálisan a foglalkoztatási rehabilitáció tekintetében – a TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projekt közreműködésével;

– 200 fő megváltozott munkaképességű személy bevonása a programba;

– 100 fő számára egyéni munkavállalási terv készítése;

– 45 fő sikeres elhelyezése a munkaerőpiacon;

– 20 darab együttműködési megállapodás megkötése a régió munkáltatóival, foglalkoztató szervezeteivel;

– 50 darab feltárt új munkakör a régióban;

– a TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projekt során kifejlesztett Portálra a projekt releváns adatainak feltöltése, folyamatos frissítése;

– a projektben résztvevőknek személyre szabott egyéni szolgáltatások nyújtása;

– disszeminációs tevékenységek és közösségi rendezvények.

 

Célcsoportunk a munkaerő-piaci szolgáltatásban:

Közvetlen (a projektbe bevonható személyek köre):

– megváltozott munkaképességű inaktív és munkanélküli személyek;

– a Lépéselőny Egyesületnél foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók;

– alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásokat biztosító szervezetek;

– a szolgáltatás biztosításában és a szolgáltató, valamint

Közvetett:

– a közvetlen célcsoportként bevont személyek családtagjai, ismerősei;

– szakmai együttműködő szervezetek;

– a megvalósító szervezet munkavállalói.

A megvalósító szervezet: Lépéselőny Közhasznú Egyesület (4026 Debrecen, Csap u. 36.)

Projektmenedzser-Szakmai vezető: Huri Beáta

Pénzügyi vezető: Gaál Gyöngyi

Senior foglalkozási tanácsadó: Faragó Zoltán

Foglalkozási tanácsadók: Gulyás Sándor, Makláry Zoltán

Rehabilitációs mentor: Váradi Jánosné

 

 

KIADVÁNYOK:

 

KÉPGALÉRIA:

munkaerő-piaci szolgáltatás működésben

 

 

 

 

 

 

munkaerő-piaci képzések szolgáltatása

 

 

 

 

 

munkaerő-piaci esélyegyenlőség szolgáltatás

 

munkaerő-közvetítés mint piaci szolgáltatás bevezetése

munkaerő-piac szolgáltatás központú fejlesztések