Védett műhely

LÉPÉSELŐNY EGYESÜLET VÉDETT MŰHELYEK 

Megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkozvédett műhelytatása

VÉDETT MŰHELY DEBRECEN

4026 Debrecen Csap u. 34.

4034 Erkel Ferenc u. 10.

A Lépéselőny Közhasznú Egyesület 2012 óta valósít meg rehabilitációs programokat megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek képzése és foglalkoztatása céljával. Az emberek testi-lelki egészsége számára kedvező a munka világába való visszatérés. A „rehabos” státuszba került embereknek segíteni kell abban, hogy sikerrel térjenek vissza a munkába, találják meg újra céljaikat és szerepüket az életben.

A foglalkozási rehabilitációs szakmai program célja, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalói csoportok foglalkoztatási helyzetét elemezze, felmérje, és az adott szervezeti keretek sajátosságaira figyelemmel meghatározza a foglalkoztatottak rehabilitációjának megteremtéséhez szükséges célokat, valamint az azok eléréséhez szükséges eszközöket. A foglalkozási rehabilitáció előmozdításának egyik kiváló eszköze egy tudatos tervezési-szervezési mechanizmus, amely eredményeként a megváltozott munkaképességű személyek esélyeit, fejlődését a munkáltatói jogkör gyakorlói folyamatosan figyelemmel tudják kísérni, elősegítve ezzel a gyorsabb és hatékonyabb eredmények elérését.

iukl

Tanácsadásaink komplex rehabilitációs keretben:

 • rehabilitációs tanácsadást
 • pszichológiai tanácsadást
 • pálya tanácsadást
 • pályaorientációs csoportfoglalkozásokat
 • álláskeresési tanácsadást

Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás keretében tervezett tevékenységek:

 • információ támogatásokról
 • információ álláslehetőségről
 • munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésekről
 • jogorvoslati lehetőségekről
 • tájékoztatás képzési lehetőségekről
 • tájékoztatás a munkaszerződés szabályairól
 • tájékoztatás információszerzési lehetőségekről
 • minden, amit egy állásinterjúról tudni kell
 • a kiválasztott állás követelményeinek átbeszélése
 • tájékoztatás önéletrajz tartalmi és formai követelményeiről, segítségnyújtás önéletrajzírásban
 • motivációs levél tartalmáról és formájáról információ nyújtása
 • írásos és elektronikus álláshirdetésekhez hozzáférés
 • felmerülő kérdések megválaszolása

A foglalkoztatás formája:

Munkarehabilitáció, amelynek elsődleges célja az érdeklődési kör és képességek felmérése, pszichológiai tanácsadás, majd a foglalkoztatott munkavégző készségeinek, önértékelésének fejlesztése.

Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja a megváltozott munkaképességű személy számára munkafolyamatok betanítása és önálló munkavégzésre ösztönzés védett munka keretében. Egyesületünknél legtöbben, mint társadalmi ügyfélkapcsolati asszisztens gyakorolhatnak. Ebben a munkakörben szerzett tapasztalatok, a tranzit foglalkoztatás végével segít, hogy megállják a helyüket az integrált munkaerő-piacon.

Az érintettek létszáma 2016. évre 35 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló.

VÉDETT MŰHELY BEREKBÖSZÖRMÉNY

4116 Berekböszörmény Árpád u. 12.

védett műhely

Berekböszörmény, 2000 lelkes község Hajdú-Bihar megye délkeleti részén, a Bihari-sík határán, a Sebes-Körös mentén helyezkedik el. A település demográfiai helyzete a megye falusi településeihez viszonyítva ma már nem tekinthető kedvezőtlennek, bár a folyamat tendenciái az utóbbi években egyre erőteljesebben negatív irányúak. Ebben szerepet játszanak a természetes szaporodás romló adatai, és a munkanélküliségi ráta is az elmúlt években egyre magasabb. Az önkormányzat a legnagyobb munkáltató, a közfoglalkoztatottak száma pedig meghaladja a négyszázat.

védett műhely

Berekböszörményben 2015 márciusában nyitottuk meg védett telephelyünket, ahol több megváltozott munkaképességű személyt is foglalkoztatunk. A helyi önkormányzat illetve a Roma Önkormányzat egy foglalkoztatási partnerségben való együttműködéssel szociális programot indított és ezzel új munkahelyeket teremtettünk a településen. A mosodát a több mint húsz éve bezárt bölcsőde épületében alakították ki. A munkahelyteremtés érdekében az önkormányzat ingyen adta át az ingatlant, illetve vállalta, hogy az épülethez biztosítja a berendezési tárgyakat (mosógépet, vasalókat, vasalódeszkákat).

A mosodában hat fő megváltozott munkaképességű munkavállaló dolgozik, 4 fő női munkavállaló mosást, vasalást és ruhahajtogatást végez, 2 fő férfi munkavállaló pedig karbantartási és javítási szolgáltatást lát el.

Mosodai szolgáltatás:

Heti 1 nap a lakosság részére, illetve a helyi önkormányzat és egyéb szervezetek számára.

Kapcsolat:

Lépéselőny Közhasznú Egyesület
4026 Debrecen, Csap utca 36.
Telefon/Fax: 52/321-666
Mobil: 20/577-7863
E-mail: foglalkoztatasikozpont@gmail.com