Újra a pályán

Széchenyi 2020
Foglalkoztatási rehabilitációs szolgálat kialakítása Debrecenben
Projekt száma: TÁMOP–1.4.3-12/1-2012-0007
Ideje: 2013.06.01. – 2015.05.31. 
Összköltségvetés: 90.569.112 HUF 100%-os támogatási intenzitással
 Támogató: Európai Unió és a Magyar Állam

 

Újra a pályán logó

Újra a pályán

.

Egyesületünk jelen projekt keretében az Észak-alföldi régióban Foglalkoztatási Rehabilitációs Szolgálat kialakítását valósítja meg, amelynek segítségével a szakmához és a munkához jutást célozzuk meg az aktív korú, megváltozott munkaképességű és a tartósan egészségkárosodott munkanélküli vidéki és helyi inaktív személyek képzésével, foglalkoztatásával, komplex szakmai és mentális fejlesztésével egy rehabilitációs foglalkoztatási modell segítségével.

 

.
A projekt indokoltsága:

 

2012-től újfajta szemlélettel közelít a kormányzat a megváltozott munkaképességűekhez, hiszen általános nemzetgazdasági cél a munkaképes személyek munkaerő-piaci re-integrációjának elősegítése, amellyel nemcsak a közös társadalmi szükségletek kielégítéséhez járulhatnak hozzá, hanem visszaszerezhetik saját egzisztenciájukat, társadalmi megbecsültségüket, javíthatják családfenntartási képességüket. Ezt nevezzük foglalkoztatási rehabilitációnak.

 

A foglalkoztatási rehabilitáció több terület (egészségügyi, mentális, szociális) komplex és szoros együttműködését igényli, ezért hívjuk életre a Foglalkoztatási Rehabilitációs Szolgálatot Debrecenben, ahol szakemberek segítségével megvalósul a célcsoport felkészítése a munkavállalásra. A civil eszköztár felhasználásával olyan, a megváltozott munkaképességű (nem csak fogyatékos) emberek speciális igényeit kielégítő, a budapesti Motiváció Alapítvány által kidolgozott egyedi és hatékony módszert kívánunk meghonosítani, amely jelenleg hiánypótló a helyi, térségi és regionális gyakorlatban.

 

Célok és elvárt eredmények:

 

Hosszú távú céljaink:

 – a megváltozott munkaképességű (rehabilitációra javasolt) személyek munkavállalási esélyeinek javítása, a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásuk elősegítése;

– a foglalkoztathatóság akadályainak lebontása egyéni és szervezeti szinten;

– hatékony re-integrációs munkaerő-piaci szolgáltatások kiépítése és működtetése a Foglalkoztatási Rehabilitációs Szolgálat keretein belül.


Közvetlen céljaink:

 – az atipikus foglalkoztatási formák (távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás stb.) és a munkaerő kölcsönzés megismertetése a cégekkel és szervezetekkel;

– a feketemunka elleni küzdelem;

– szakmai és infrastrukturális kapacitásfejlesztés;

– a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű, inaktív csoportok felkészítése, képzése és támogatása a munkavállalásban (tanácsadás, mentori tevékenység).

.

Eredmények:

 – egy foglalkoztatási rehabilitációs modell átvétele és alkalmazása a helyi sajátosságok figyelembe vételével;

– önálló honlap és kapcsolódó adatbázis (munkáltatói, munkavállalói) kialakítása;

– szakmai módszertani kézikönyv kiadása (200 db.)

– 50 fő megváltozott munkaképességű, inaktív személy programba bevonása, számukra egyéni fejlesztési és szolgáltatási (rehabilitációs) terv készítése;

– 50 potenciális munkáltató felkeresése, informálása, igényfelmérés elkészítése, szervezeti érzékenyítő tréning (30 órás), valamint kapcsolódó szolgáltatások és rendezvények (üzletember találkozó, rehabilitációs állásbörze)

– 12 fős csoportokban felkészítő tanfolyamok (ECDL, irodai alkalmazások, foglalkoztatási rehabilitációs asszisztens, számítástechnika klub) és kapcsolódó szolgáltatások (munkaerő-piaci: álláskeresési tréning, beilleszkedési tréning, pszichológiai, jogi, munkavállalási, rehabilitációs és pályatanácsadás; szociális támogató tevékenységek: fizikai és mentális állapotfelmérés, egyéni integrációs tanácsadás);

– fogyatékosok nappali intézménye működtetése (alapellátás 24 fős keretlétszámra)

– 20 fő kihelyezése munkakipróbálásra vállalkozásokhoz 3 hónapra, valamint kapcsolódó foglalkoztatás-szervezési tevékenység (munkaközvetítés);

– disszeminációs célú és közösségi rendezvények: egészségnap, családi nap, szakmai konferenciák.

Célcsoportunk:

 

Közvetlen (a projektbe bevonható személyek köre):

 – 18 és 60 év közötti megváltozott munkaképességű inaktív személyek, akik

– jelenleg nem dolgoznak és nem is tanulnak,

– két éven belül nem vettek részt az Európai Unió és/vagy a Magyar Állam által támogatott foglalkoztatásban és/vagy képzésben (munkaügyi központon keresztül vagy más formában),

– rendelkeznek érvényes komplex felülvizsgálati határozattal és megmaradt munkavégző képességük 60% vagy az alatti (munkaképesség csökkenésük legalább 40% vagy afeletti),

– fogyatékosságukról érvényes határozatot tudnak bemutatni.

Közvetett:

– a projektbe bevont személyek családtagjaik, ismerőseik;

.

A projekt kapcsán innovatív elemek:

 – egy komplex foglalkoztatást elősegítő és rehabilitációs program, amely a saját és adaptálni kívánt szakmai elemeket új módszerben ötvözi, figyelembe véve a helyi személyek speciális igényeit és a környezet (társadalmi, gazdasági) sajátosságait;

 – a program során a befogadó-támogató közeg biztosítása az egyéni és munkáltatói oldal aktivitásának, érzékenyítésének elősegítése egyénileg és csoportos klubformák révén;

– tudatos törekvés a célcsoport feltérképezésére, speciális munkáltatói és munkavállalói adatbázis létrehozása, a munkaerőpiac szereplőinek segítése az egymásra találásban, informatív honlap kialakítása.

Módszertani fejlesztés

A program célja egy olyan atipikus módszertani fejlesztés kidolgozása, mely a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci reintegrációját teszi lehetővé, elősegíti a célcsoport munka világába való beilleszkedését, s a megszerzett munkahelyek megtartását. Az álláskereső célcsoport fejlesztésével párhuzamosan a munkavállalókat foglalkoztató cégek, civil szervezetek érzékenyítése, a megváltozott munkaképességű munkavállalók befogadására való felkészítése is megvalósul.

A módszertani fejlesztésről:

A fejlesztési folyamatnak három szakaszát különíthetjük el. A fejlesztési szakaszelsősorban az alkotó munka, az ötletek becsatornázása,  a módszertanba kerülő releváns tartalom összeállítása volt. A munkaerő-piaci körülmények figyelembe vétele nehéz feladat, illetve az elképzeléseket  a gyakorlati kivitelezéshez igazítani. Ez a gyakorlatban fejlesztő napok, konzultációs napok, fókuszcsoport, team munka, illetve egyéni munka keretében történt. A második szakaszban történik a módszertan mérése, értékelése, gyakorlati tesztelése. A módszertani fejlesztés ezen szakasza során alkalmazott eszközök a fókuszcsoport, illetve interjúk, tesztelő és értékelő munka. Aharmadik szakasz a kész módszertan utánkövetése, disszeminálása.

A szakmai munka során két innovatív programelemet dolgozunk ki:

– Módszertani kézikönyv praktikus, gyakorlatban tesztelt, kipróbált és bevált módszereket, leírásokat tartalmaz, különféle fejezetekre bontva. Külön taglaljuk az egyéni és a csoportos fejlesztési lehetőségeket, az általunk kifejlesztett elméleti képzési modulokat, a munkáltatói felkészítést, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó gyakorlati formákat.

Módszertani kézikönyv letöltése ITT: Módszertani kézikönyv

– Álláskeresési társasjáték, mely egy teljesen új, rendhagyó, egyedi munkaerő-piaci integrációt segítő kidolgozott eszköznek bizonyul. Az eszköz nagyon fontos segítséget fog nyújtani a szakmai megvalósítók körében, melyet számos civil szervezet igazol és újszerű ötlete miatt örömmel vár.

A megvalósító szervezet: Lépéselőny Közhasznú Egyesület (4026 Debrecen, Csap u. 36.)

 

Projektmenedzser: Huri Beáta

Szakmai vezető: Kálmán Márta Henriette

Pénzügyi vezető: Berencsiné Veres Mónika

Munkajogi mentor: Balogh Imre

Terápiás munkatárs: Rády Eszter Andrea

Foglalkoztatás-szervezők: Illyés-Szűcs Nóra, Pethő Mária Terézia

Képzésszervező: Baráth Tímea

 

Újra a pályán

A projekt lebonyolításában szakmai támogató segítséget nyújtó szervezet:

 

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft., a „FoglalkoztaTÁRS – Társ a foglalkoztatásban” (TÁMOP–1.4.7-12/1-2012-0001) kiemelt projekt megvalósítója

 

Az Észak-Alföldi Regionális Iroda

–képviselője: Zsoltánszki Renáta, régiós szakmai munkatárs

–címe: 4025 Debrecen, Piac u. 77. II. em. 10-12.

–elérhetősége: 52/531-880, 52/531-881, 20/310-8367, earegio@ofa.hu

 

infoblokk_300

 

 

Újra a pályán tréning


Újra a pályán munkatársak

projektmegbeszélés

projekt megbeszélés

érzékenyítő tréning

csapatépítő tréning

együttműködő partnerek

brainstorming

asszociációs játék

önismereti tréning

készségfejlesztő tréning

kreatív foglalkozás

tesztkitöltés

konfliktuskezelési tréning

meeting