Job(b) a nőknek!

A nők vállalkozási esélyeit támogató képzési és szolgáltatási projekt
Projekt száma: HEFOP-1.3.1.-P.-2004-07-0046/2.0
Ideje: 2005. március – 2007. október
Összköltségvetése: 13 428 045 Ft
Támogató: ESZA

 

•  Célok: Debrecenben és környező kistelepüléseken magas az inaktív nők, a nehézségekkel küzdő vállalkozások aránya. Erre reagálva fogalmazódott meg 2004-ben a „Job(b) a nőknek” – a nők vállalkozási esélyeit támogató képzési és szolgáltatási projekt, mely – HEFOP támogatással – nagy létszámban szólított meg vállalkozási szándékkal rendelkezőket, illetve inaktívakat. „A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése” programcélok megvalósulását gyakorlatorientált képzéssel, komplex támogató szolgáltatással valósítottuk meg.

•  Megvalósítás, célcsoport: Kiemelt területe volt a megvalósításnak Debrecen és vonzáskörzete. Az itt élő lakosság adta azt a bázist, akikkel eredményesen lehetett együtt dolgozni, illetve a vállalkozói mikrokörnyezet ezeken a településeken volt a leginkább kiépült.

•  Nyújtott szolgáltatások: Komplex támogató szolgáltatást (tréning, képzés, tanácsadás) nyújtottunk, melynek központi eleme egy női vállalkozói klub. Fontos belépési feltétel volt, hogy legyenek vállalkozási szándékaik vagy vállalkozási kapcsolataik. Ezzel mindkét a vállalkozónők, illetve a munka világától távol került női munkavállalók is olyan felkészítésben részesültek, mely által – versenyképes tudással, attitűdökkel felvértezve – terveiket megvalósítva vállalkozásukat elindíthatják. A vállalkozás képes oldani a család a munka világa közti feszültséget és kibontakoztatni a kreativitást. Ennek tudatosítására képzési programelemek mellett tanácsadási és közösségi elemeket is beépítettünk a projektbe. Egyéni és csoportos tanácsadások keretében üzletviteli, könyvelési, vállalkozói jogi, karrier tanácsadás, stílus tanácsadás volt segítségére a résztvevőknek. Mintavállalkozások és hiteltanácsadás is teret kapott.

•  Partnerség: A négytagú konzorcium legtekintélyesebb szereplője a Munkaügyi Központ, mely a toborzásban és a disszeminációban vállal szerepet. A Debreceni Regionális Képző Központ a projektben képző partnerként vett részt: “Vállalkozási kompetenciák fejlesztése” témában 90 órás képzést nyújtott a célcsoportnak, 2 csoportban. A képzést nem igénylő vállalkozónők számára pedig 6 tréning-alkalommal 30 órás motivációs, személyiségfejlesztő tréninget nyújtott a projekt. A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány biztosított előadókat a klubfoglalkozásokra.

 

•  Tapasztalatok:A projekt tapasztalata és további, a kistérségekben megjelenő igények alapján szándékunk a működő gyakorlat

„modellértékűvé” tétele. Modulokból álló klubszolgáltatási programot fejlesztettünk ki. Megalakítottuk a klub szervezeti kereteit, kidolgoztuk a működés feltételrendszerét. Klub-partnerek bevonásával kívánunk továbbra is a nők élethelyzetén javítani. A kibővített klubszolgáltatáshoz (képzés, tréning, klub, tanácsadás, irodai szolgáltatások) 2006 szeptemberétől klubtagsági díj mellett juthatnak a résztvevők. 5 fő vállalkozóvá vált a program alatt, azóta még 4 fő, munkába állt 10 fő, képzésbe került 4 fő, vállalkozásában fejlődött 8 fő, vállalkozói együttműködések száma 3.