” Helyben Job(b)”

A nők munkába állását támogató hálóprojekt

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft támogatta a nők munkába állását

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

Projekt száma: HEFOP 2.2.1.

Ideje: 2007. május – 2008. április

Összköltségvetése: 17 077 500 Ft

Támogató: ESZA

  

„A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” kiírású program civil és intézményi együttműködéssel indult a munkavállalást segítők, közösségek iránt aktívan érdeklődők számára. A képzés, majd klub felkészítést ad arra, hogy hatékonyabban tudjanak segítséget nyújtani a vidéki, aktív korú, elsősorban női kliensekkel való foglalkozás során munkavállalási, képzési, vállalkozási kérdésekben.

Célok, megvalósítás: A program olyan szakemberek – 70 fő szociális területen dolgozó, valamint önkéntes – számára kívánt segítséget nyújtani, akik aktívan érdeklődnek a munkába állás és a közösségfejlesztés témái iránt. A civil és intézményi együttműködéssel megvalósított projekt képzései, speciális képzései, szakmai gyakorlata, valamint klubfoglalkozásai célzott fejlesztést nyújtottak a résztvevőknek, hozzájárultak a helyi közösségek aktivizálásához. Az alábbi településeken valósult meg a program: Hajdúszoboszló, Nyíradony, Berettyóújfalu, Püspökladány, Vámospércs.

A 25 órás képzésen túl terepklubokban (angol nyelvi, számítástechnika, kapcsolatépítés, stílus-klub), illetve egyéni tanácsadásokon, esetmegbeszéléseken vehettek részt az érdeklődők. A hatékonyságot fokozta a sokszínű, személyes támogatást is biztosító mentori alprojekt.

Változatos tematikán épült fel a program, melyben helyet kaptak munkaerő-piaci, foglalkoztatási, munkába állási, vállalkozási, pályázatírási ismeretek, hasznos tudnivalók a klubszervezésről, közösségépítésről, megjelenés-kultúráról.  A projekt kapcsán regionális szintű konferenciát is szervezett az egyesület:

„ A szociális gazdaság, a szociális szakma és a helyi közösségek erősítésének lehetőségei új módszerek megismertetésével” címmel. Melyre az egész régióból érkeztek szociális szakemberek, civil vezetők.

Tapasztalatok: A résztvevők közül sokan családsegítő vagy gyermekjóléti szolgálatoknál, civil szervezeteknél vagy polgármesteri hivatalok szociális osztályán dolgoznak. A kapott információk, tapasztalatátadások, esetmegbeszélések – véleményeik alapján – megerősítették őket: Képessé váltak megfelelő hozzáállással munkába állni. Empatikus magatartással személyre szabott segítséget nyújtani klienseiknek. A program a térség szolgáltatásai mellett innovatív non-profit szolgálatként működik.