Életreval(l)ó

A Hajdúhadházi Kistérségben élő hátrányos helyzetű inaktív nők komplex munkaerő-piaci felkészítése

Projekt száma: TÁMOP–5.3.1-C-09/2-2010-0102

Ideje: 2011.06.01. – 2012.11.30.

Összköltségvetés: 52.343.185 Ft (100%-os támogatási intenzitással)

 

A projekt küldetése
 
Folytatva az “Első lépés” kapcsán elkezdett munkaerő-piaci re-integrációt, komplex szolgáltatásokkal, képzésekkel és tréningekkel járuljon hozzá a Hajdúhadházi Kistérségben élő hátrányos helyzetű inaktív nők munkavállalási esélyeinek javításához. 
 
 A projekt célja
 
Egy komplex szolgáltatás kialakítása, amely hozzájárul a Hajdúsámsonban és térségében élő, a munkaerőpiacról kiszorult helyzetű nők re-integrálható helyzetbe hozásához és önálló életvitelre felkészítéséhez. Célcsoportja az Észak-alföldi régió Hajdúhadházi kistérségben 40 fő számára munkaerő-piaci felkészítését célozza meg hátrányos helyzetű inaktív nők komplex fejlesztésével.
 
A program főpályázója
 
A debreceni S.I.K.K. Egyesület, a nők élethelyzetén kívánt javítani a célcsoport egyéni szükségleteit és kondícióit szem előtt tartva.
 
A projekt az Észak-Alföldi régióban tapasztalható komoly szociális, foglalkoztatási problémát kívánta orvosolni az aktív korú, hátrányos helyzetű, inaktív női munkavállalók körében, figyelembe véve az esélyegyenlőség szempontjait is.
 
A projekt közvetlen céljai
 
A program erősítse a települések humán és szociális szolgáltatásainak körét, a térségben a helyi társadalom fejlesztése, a civil szervezetek erősítése, a térség megtartó erejének növelése. A nők munkavállalási esélyvesztésének mögöttes okai alternatív kezelése. Résztvevők szakmai kulcsképességeinek és szakmán felüli képességeinek fejlesztése.
 
A segítségnyújtás azáltal lesz komplex és hatékony, ha több szinten, több oldalról támogatjuk a célcsoport tagjainak visszatérését a munka világába, mintegy végigkísérjük őket azon az úton, melyen haladva gyökeres, pozitív átalakulást élnek meg személyiségükben, szemléletükben, ismereteikben, készségeikben.
 
A program célcsoportja
 
A konzorcium jelen projekt keretében az Észak-Alföldi régió Hajdúhadházi kistérségében tartósan munka nélkül lévő nők munkaerő-piaci felkészítését célozza meg.
 
A projekt 2011. júniusában indult és 2012 december végéig tart. A résztvevők projektbe való bevonása, személyre szabott egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv kialakítása a résztvevő 40 fő esetében megtörtént. A 20 órás alapkészség fejlesztés lehetővé tette az alapkészségek szintjének felmérését, egyéni fejlesztést, az egyén magasabb szintre hozását, változatos feladatok, és magas szakmai szintű szakember alkalmazásával.
 
A képzések eredményes elvégzésére a tanulás módszertani tréning biztosított felkészülést, ahol tanulási technikák elsajátítása, begyakoroltatása történt meg kiscsoportos formában.
 
Két OKJ-képzés indult el: a szociális gondozó és ápoló képzés szeptember végén 15 fővel, a számítógépes adatrögzítő november elején 22 fő részvételével. A célcsoport számára a programban való eredményes bennmaradásért folyamatosan végeztünk motivációs-és életvezetési klubtevékenységet.
 
Kiemelten fontos a megvalósítás folyamán az önkormányzattal, a képző szervekkel, roma kisebbségi vezetőkkel való szoros együttmüködés, munkakapcsolat.
 
Széleskörű kapcsolat rendszert alakítottunk ki a program helyszínén. A kiválasztásnál igyekeztünk minél több hátrányos helyzetű személyt is bevonni, hogy az ő élethelyzetüknél is beindulhasson a pozitív változás, javuljanak a munkaerő-paci esélyek.
 
Megvalósítók
 
Projektmenedzser:
 
Huri Beáta
 
Pénzügyi vezető:
 
Csaba Gyuláné
 
Szakmai vezető:
 
Dorogi Erzsébet
 
Képzésszervező:
 
Berencsiné Veres Mónika
 
Mentorok:
 
Huri Attiláné
 
Váradi Jánosné
 
Faragó Zoltán
 
ESZA infoblokk NFU

ÉletreVal(l)ó tájékoztató plakát