Debreceni Foglalkoztatási Központ

Projekt száma: – ÉAOP-5.1.3-2008-0031

Széchenyi terv 2020

Ideje: 2009.02.01. – 2010.12.31.

Összköltségvetés: 55.054.000 Ft

Támogatás összege: 49.582.045 Ft

 

A projekt során célunk volt egy olyan közösségi ingatlanfejlesztés megvalósítása, amely Debrecenben, valamint környező településein, illetve Hajdú-Bihar megyében próbál érdemben segíteni az álláskeresőknek tanácsadással, munkaközvetítéssel.

 

Célok

  • az Észak-alföldi régió szociális, foglalkoztatási problémáinak orvoslása az aktív korú női munkavállalók foglalkoztathatóságának javításával
  • az érintett kistérségek gazdasági elmaradásának csökkentése, felzárkóztatás, versenyképességének javítása
  • civil szolgáltatások stabilitásának megteremtése
  • piacképes vállalkozások és családbarát munkahelyek számának növekedése
  • kb. 140 munkanélküli, hátrányos helyzetű nő számára komplex munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása

A nők munkavállalási  esélyvesztése kapcsán a mögöttes okok alternatív kezelése. A résztvevők szakmai kulcsképességeinek és szakmán felüli kompetenciáinak fejlesztése, továbbá a távmunka, a részmunkaidős foglalkoztatás, az önfoglalkoztatás népszerűsítése.

A női célcsoport számára nyújtott szolgáltatások magas színvonalon tartása mellett, fontosnak tartjuk a hangsúlyos disszeminációt, a hatékonyan működtetett elemek részletes leírását, tapasztalatainak átadását.

 

A projekt tartalma 

A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése pályázatra benyújtott projektünket támogatásra érdemesnek ítélték.

A kapott 90%-os támogatási intenzitású 23 hónapos projekt keretében Debreceni Foglalkoztatási Központot építettünk fel, mely hátrányos helyzetű vidéki és helyi inaktív nők képzésével, munkához jutásával, komplex szakmai és mentális fejlesztésével kíván foglalkozni.

A Hálózatfejlesztési Alprojekt részeként három projektrendezvény valósult meg, továbbá 7 településen (Debrecen, Fülöp, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, Püspökladány, Tépe, Tiszalök) indult el terepklub.

A fejlesztés megvalósításával évente mintegy 140 fő számára tudunk komplex segítséget nyújtani a megvalósított infrastruktúra használatával, az Észak-Alföldi regionális Munkaügyi Központ aktív együttműködésével, a fenntarthatóságot biztosító modellprogram adaptációjával (Jól-Lét alapítvány Anyabarát munkaközvetítő programja) és klubokra építő hálózat fejlesztésével. 2009.07. hónapban megszereztük a magán-munkaközvetítői jogosultságot.

A program keretében 1 főállású és 5 fő részmunkaidős munkatárs dolgozott. A felépítendő épület 2010. őszén került átadásra, mely a leendő projektjeink infrastrukturális helyszínét is biztosítani képes.

Megvalósítók

Projektvezető-szakmai vezető:

Vándor László Krisztián

Pénzügyi vezető:

Huri Beáta

Foglalkoztatás-szervező:

Bucziné Posta Marianna

Projektasszisztens:

Berencsiné Veres Mónika

Képzésszervező asszisztens:

Rácsai Tünde

Adatbázis kezelő:

Gyulai Erika

Nézze meg összefoglaló videónkat, mely képekben eleveníti meg a Debreceni Foglalkoztatási központ születését a kezdetektől:

 

infoblokk_300