Kulcskompetenciák fejlesztése a szolgáltatás – szervezésben civil vezetőknek

Ideje: 2005. december

Támogatás összege: 1.000.000 Ft

Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram

 

  • Célok: Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információ Kollégium pályázati támogatásával valósítottuk meg a „Kulcskompetenciák fejlesztése a szolgáltatás-szervezésben – civil vezetőknek” elnevezésű tréningünket. A képzés célja az Észak- Alföldi Régió civil szervezeteinek vezetői, projektfelelősei, asszisztensei számára szolgáltatásszervezési kulcskompetenciák megismertetése. Az általunk várt eredmények a kulcskompetenciák megismertetése, és partneri kapcsolatok építése volt.
  • Megvalósítás, célcsoport: A jelentkezők különböző civil szervezetek képviseletében jöttek el.
  • Nyújtott szolgáltatások: A résztvevők által igényelt kulcsképességek fejlesztése, módszertani technikák átadása. A legtöbben a problémamegoldás, kreativitás; kommunikáció, kooperáció; önállóság, teljesítőképesség témaköröket jelölték meg. A megtanultakon kívül fontos volt számunkra az is, hogy a kisebb vidéki egyesületek-, alapítványok-, nonprofit szervezetek vezetői kapcsolatokat építhettek a debreceni egyesületek munkatársaival, így a tréning a szakmai fejlesztésen túl a kapcsolati hálót is erősítette.
  • Partnerség: A Kulcskompetenciák fejlesztése tréning megtartásához, levezényléséhez a miskolci Tér Kép Egyesület projektvezetőjét, Vincze Andrást kértük fel. A toborzáshoz a Hajdú- Bihar Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda segítségét kaptuk meg: ők biztosították számunkra a megyei kisebb, de fejlődni kívánó egyesületek, alapítványok, civilek címlistáját.
  • Tapasztalatok: A Véleménykérő lapon leírtak alapján arról is meggyőződhettünk, hogy egy-egy ilyen tréning mindenképpen hasznos, hiszen egyrészt új információkhoz juttathatjuk az embereket, másrészt tudatosíthatjuk bennük a meglévő készségeket, képességeket. Így érve el azt, hogy a civil vezetők a munkájukban a tudatosságra törekedjenek, hogy a saját szervezeteikben hatékonyabban tudjanak dolgozni, erősítve a civilek szerepét a társadalomban. Több szituációs feladatot is használhatnak majd áttéve az életükbe. A program kiemelt indikátoraként a használható tudás megszerzése és a kapcsolatépítés szerepelt.