Munkatársaink

A Lépéselőny Egyesület által nyújtott Munkaerő közvetítési szolgáltatásokat foglalkoztatás-szervező és rehabilitációs mentor, valamint asszisztens munkatársunk végzi. A Szivárvány Házak működtetésében olyan felkészült szakemberek vesznek részt, akik nagy tapasztalattal és szociális érzékenységgel rendelkeznek a speciális igényű segítő feladatok elvégzésében. Minden foglalkoztatásszervező munkatársunk elsődleges célja a hátrányos helyzetű, aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása, munkahely megtartásuk elősegítése a Debreceni Foglalkoztatási központban regisztrált álláskeresők számára. Szociális ellátásban résztvevő munkatársunk pedig Debrecenben és Hajdúsámsonban várják segítő szándékkal és szakértő odafigyeléssel a Szivárványházak ellátott tagjait. Ismerj meg minket személyesen! Ügyfélfogadási időben minden dolgozónk azon munkálkodik, hogy téged segítsen!

Szeretnénk bemutatni állandó munkatársaink :

Huri Beáta

Egyesületi elnök

Szakmája szerint mentálhigiénés szakember, agrár-közgazdász, vállalkozás-szervező. Az egyesület megalakulása óta a szervezet első embere. Projektmenedzsment területen, számviteli és ügyviteli munkában, illetve humánszolgáltatások területén  rendelkezik szélesebb tapasztalattal. Felnőttoktatásban, gazdasági, pályázatírási, marketing területen óraadó szaktanárként, továbbá tanácsadóként is kipróbálta magát már az elmúlt években. 

Bartha Lászlóné, Éva

Irodavezető

Az egyesület operatív tevékenységét segíti elő az adminisztráció és az ügyvitel területén.  Precizitása nyomán maximális odafigyeléssel végzi feladatait. Előkészíti és rendszerezi a dokumentációkat, riportokat és kimutatásokat készít a tevékenységek kapcsán.

Berencsiné Veres Mónika

Berencsiné Veres Mónika

Pénzügyi vezető

Mérlegképes könyvelő végzettséggel rendelkező pénzügyi vezető. A pályázati pénzügyek és projektek pénzügyi tervezése, valamint elszámolása tartozik fő tevékenységei közé. Mindemellett szerető családanya, munkatársként pedig segítőkész és lelkiismeretes tagja az egyesületnek.

Lukács Judit - rehabilitációs mentor

Lukács Judit

intézményvezető, Szivárványház Szociális Szolgáltató Központ Hajdúsámson

2014. óta dolgozik a Hajdúsámsoni Szivárványházban, mint intézményvezető és védett műhely koordinátor. Szociális és személyügyi végzettséggel is rendelkezik. Fő feladata a szenvedélybetegek nappali ellátásának teljes körű koordinálása Hajdúhadház kistérségébe. A szakmai feladatok ellátásán túl, igyekszik javítani a Hajdúsámsoni lakosok életkörülményein, ügyeik/problémáik intézésével, tanácsadások/csoportfoglalkozások által, programok és rendezvények szervezésével, adományok biztosításával. Korábban érdekképviseletnél és személyzeti szolgáltatónál is dolgozott, az itt szerzett tapasztalatot álláskeresési technikák átadásával, álláskeresési klubok szervezésével adja át.

Bodnár Erika foglalkoztatas szervező

Bodnár Erika

szakmai vezető, Debreceni Foglalkoztatási Központ

rehabilitációs mentor, rehabilitációs tanácsadó

2014-ben munkáltatói oldalról érkezett, nagy lelkesedéssel a Debreceni Foglalkoztatási Központba. Több éves HR vezetői  tapasztalattal rendelkezik, mégis vállalta a küldetésünket és azt, hogy segíti a hátrányos helyzetből kitörni vágyó munkavállalóknak.

Csobolya Anett

Intézményvezető, Debreceni Szivárványház Nappali és Foglalkoztatási Központ

A Debreceni Szivárványház Céljai és értékei erősek! Célom a Debreceni intézmény vezetőjeként, hogy a Szivárványház dolgozóival együtt minél szélesebb körben érjük el a fogyatékkal élőket. Támogatnunk kell és érdemes őket a mindennapjaikban, mert ez a kulcs egy jobb világ felé. Fogyatékosokat ellátó nappali intézményünk mind fizikális, mind pedig mentális területen képes megadni ezt a támogatást. Ezáltal növeljük esélyegyenlőségüket, illetve enyhítjük a betegségükből fakadó hátrányokat. Intézményvezetőként biztosítani fogom, hogy a Szivárványház továbbra is sikeresen működjön. Gondoskodni fogok arról is, hogy minél magasabb színvonalon támogassa intézményünk az ellátottak családja által ránk bízott, vagy segítségért, hozzánk önállóan forduló fogyatékkal élők mindennapjait.

Kiss József

Intézményvezető, Sámson Grund Alacsonyküszöbű Szenvedélybetegek ellátása

Végzettségét tekintve szociális munkás, kulturális antropológus és addiktológiai konzultáns, prevenciós szakember. 1992 óta dolgozik szenvedélybetegek segítőjeként. Korábban dolgozott Drogambulancián és több civil-, illetve segélyszervezetnél, jelenleg is tagja a Magyar Addiktológiai Társaságnak. Jelenleg a Sámson Grund Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátásának intézményvezetője, egyúttal a Hajdúsámsoni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnöke.

Részt vesz az Állami Egészségügyi Ellátó Központ „Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés fejlesztés” programjában. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Semmelweis Egyetem Menedzserképző Központ oktatója.

Egyéni-, családi-, és csoportos tanácsadást végez szenvedélybetegek és hozzátartozóik részére, prevenciós foglalkozásokat vezet oktatási intézményekben, ifjúsági közösségekben.