Rólunk

Debreceni Foglalkoztatási Központ logo

A Debreceni Foglalkoztatási Központot 2010-ben építette fel a Lépéselőny Egyesület azzal a céllal, hogy a térség szociális, foglalkoztatási problémáira civil alternatívát nyújtsunk és támogassuk a befogadó vállalkozások tevékenységét. A munka, állás elősegítéséért vagyunk Debrecenben !

A Központ célkitűzéseit különféle felzárkóztató programok, foglalkoztató és szociális projektek megvalósításán és személyes, illetve cégre szabott szolgáltatások révén valósítja meg.

Foglalkoztatási, segítő tevékenységünk legfontosabb fő területe az esélyegyenlőségi célcsoportok munkába állásának segítése, a munkára, tanulásra felkészítést célzó szolgáltatások, önálló álláskeresésre felkészítés, vállalkozóvá válással kapcsolatos információk, pályázati tanácsadás, szociális és életmód tanácsadás. Az ingyenes képzésszervezés és képzések indítása is része a munkába állást segítő komplex szolgáltatási struktúrának. Évente több mint ezer fő felkészítését végezzük.

Munkaerő-közvetítési szolgáltatási területünk feladata a hátrányos helyzetű, illetve a megváltozott munkaképességű munkaerő felkészítése és belföldi közvetítése. A Központ szaktanácsadója elvégzi a munkakör felmérését, a jelöltek megtalálását, kiválasztását, leinformálását, interjúk lebonyolítását, a szervezési feladatokat. Évente több mint 150 főt tudunk munkába állítani a hátrányos helyzetben lévő emberekből.

Debrecen szívében elérhetőek vagyunk. A Csap utca 36. szolgáltató és módszertani központunkban munkatársaink örömmel várják az érdeklődőket. Ügyfélfogadási és Nyitvatartási rendünk itt található részletesen.

Ezenkívül a Csap utca 36. alatt álláskeresési tanácsadás is működik.

foglalkoztatás a középpontbanAz álláskeresők az alábbi szolgáltatásink közül választhatnak:

  • munkaerő-közvetítés
  • pályaorientációs tanácsadás
  • álláskeresési technikák
  • tréningek
  • életvezetési-és élettervezési tanácsadás
  • mentori tevékenységek
  • önkéntesek fogadása
  • klubfoglalkozások és szakmai továbbképzések
  • Pszichológiai módszertani pont

Befogadó vállalkozások számának növelése érdekében a cégek számára a munkaközvetítésen túl a befogadó munkahely előnyeit megismertető, alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásokat is nyújtunk egyéni munkáltatói kapcsolattartás, illetve munkáltatói fórumok, érzékenyítő tréningek, állásbörzék keretében. A Debreceni Foglalkoztatási Központ a hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztatni kívánó vagy társadalmi felelősségvállalás iránt érdeklődő vállalatok tájékoztatási és foglalkoztatási rehabilitációs bázisa.

csoportfoglalkozás

Védett foglalkoztatás biztosítása megváltozott munkaképességű és fogyatékos embereknek: A Központ a  foglalkozási rehabilitáció előmozdítását üzleti és humán stratégiájának szerves részeként kezeli. A foglalkoztatottak felkészítése és munkája sokszínű: közösségi programok szervezése, információnyújtás, marketing tevékenység, adminisztráció, adatbázis-fejlesztés, adományszervezés, forrásszerzési tevékenység és kreatív műhely tevékenység keretében ajándéktárgyak készítése.

Agora társadalmi újság – Teret ad ! –Az AGORA Információs és Kereskedelmi Kiadvány (ISSN 2063-4277) olyan ingyenes, nyomtatott, független médium, amely a társadalmi értékek és felelősségvállalás fontosságát hivatott hangsúlyozni. Célzott közönségéhez terjesztési pontok juttatják el.

A Központ tevékenysége során széleskörű együttműködést folytat, elsősorban a hivatalok, szakmai szervezetek és együttműködő partnerek részvételével. Szakmai munkánk többször „Jó gyakorlat” elismerésében részesült.

A Debreceni Foglalkoztatási Központ volumenes szakmai munkája nem csak Debrecenben érhető el: a régió 11 pontján 60 munkatárs végzi tevékenységét, ezzel biztosítja széleskörű szolgáltatásait új és már meglévő ügyfelei számára. Érdeklődés esetén a szervezet munkatársai, és képzett szakemberei készséggel állnak a rendelkezésükre.
Munkaközvetítési Nyilvántartási számunk: 7498-3/2009-5600
Védett műhely nyilvántartási szám: 0182-00, 0182-01, 0182-02, 0182-03

A Foglalkoztatási program célcsoportja, jellemzőik, számuk

Célcsoport: aktív korú, de inaktív személyek, alacsony iskolai végzettségű, vagy közép-, felsőfokú végzettségű, aki elavult szakképesítéssel rendelkezik, elhelyezkedése tartós akadályba ütközik.

Jellemzőik: A régióban igen magas a nehezen munkát találó hátrányos helyzetű rétegek, továbbá a megváltozott munkaképességűek száma, de komplex képzési-foglalkoztatási-szociális támogatási rendszerük ebben a térségben nincs lefedve. A tartós munkanélküliség a kilátástalanság helyzetébe sodorja őket.

A program a munkaerőpiacon leginkább diszkriminált helyzetben lévő, inaktivitásba kényszerült tartós munkanélküli és megváltozott munkaképességű embereket kívánja „helyzetbe hozni”, kiemelt figyelemmel fordulva a hátrányos helyzetű településeken élők felé, akik még inkább el vannak zárva a lehetőségektől. A munka világától távol töltött rövidebb-hosszabb idő önértékelési- önbecsülési problémákhoz, anyagi, megélhetési gondokhoz, motiválatlansághoz vezet.