A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye.Digitális Írástudás képzésünk sikeresen zárult

Digitális Írástudás kurzusunk záró napjaDigitális Írástudás kurzusunk sikeresen zárult, amit intézményünk az „Újra a pályán” (TÁMOP–1.4.3-12/1-2012-0007) projektünk keretében szervezett.

A résztvevők szeptember 18-án vették át tanúsítványaikat, ünnepélyes keretek között. A bizonyítványokat Huri Beáta, a Lépéselőny Egyesület elnöke adta át.

Egyesületünk az „Újra a pályán” projekt keretében az Észak-alföldi régióban Foglalkoztatási Rehabilitációs Szolgálat kialakítását valósította meg, amelynek segítségével a szakmához és a munkához jutást céloztuk meg az aktív korú, megváltozott munkaképességű és a tartósan egészségkárosodott munkanélküli vidéki és helyi inaktív személyek képzésével, foglalkoztatásával, komplex szakmai és mentális fejlesztésével egy rehabilitációs foglalkoztatási modell segítségével.  Hosszú távú céljaink között szerepelt a megváltozott munkaképességű személyek munkavállalási esélyeinek javítása, a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásuk elősegítése. Ennek okán indítottuk 2015 július 7-én „Digitális írástudás” képzésünket, amely 12 megváltozott munkaképességű, hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő személynek könnyítette meg a munka világába való beilleszkedést.

Digitális Írástudás képzésünk résztvevői voltakA régió egyik kiemelt célja között szerepelt a digitális írástudás fejlesztése

Képzésünk egy olyan 100 órás képzés, amely alapvető célja a digitális írástudás mélyebb szintű elsajátítása volt. A képzésben résztvevőket olyan informatikai alapismeretekkel láttuk el, amellyel könnyebbé vált számukra a számítógép használata és az ezzel elvégezhető munka. A nálunk szerzett tudás által képesek megfelelni az információs társadalom egyre emelkedő elvárásainak.

A képzésre jelentkezők megismerkedtek az Excel program felépítésével, a formázási lehetőségekkel, a használatható képletek, függvények megfelelő alkalmazásával és ezek eredményeinek diagramokon való megjelenítésével. Ezenkívül betekintést kaptak az Internet világába, ismereteket szereztek a böngészőkről, keresőkről, valamint a számítógépre leselkedő online veszélyekről. Továbbá elsajátították az online levelezés módszereit, lehetőségeit és korlátait, illetve megismerkednek a különböző online protokollokkal.

Digitális Írástudás kurzus tanúsítvány átadó

A képzés ideje alatt fontosnak tartottuk a számítógépes ismeretekhez tartozó képességek fejlesztését, ezért a képzés alatt leginkább a monotónia tűrés-, a koncentráció képesség és a kommunikációs képességek fejlesztésére fókuszáltunk. Ezen kompetenciák erősítése a résztvevőket még alkalmasabbá teszi olyan pozíciók betöltésére, amelyekhez elengedhetetlenek a számítógépes ismeretek és a számítógépes munkakörhöz tartozó készségek. Ilyen munkák például az adatrögzítés, irodai adminisztráció, ügyfélfogadás stb.

Gratulálunk a sikeres vizsgához és az elért eredményekhez! Reméljük, a résztvevők a jövőben megfelelően tudják hasznosítani a nálunk megszerzett tudást.

Digitális Írástudás tréningünk támogatója az ESZA és a Széchenyi 2020.