Szolgáltatások

„Gondolkodj, higgy, álmodj, és merj!”

Szolgáltatásaink vállalkozások számára

Munkaerő-közvetítés

munkaerő közvetítés

A Debreceni Foglalkoztatási Központ személyre szabott szolgáltatásokat kínál a munkaerőpiacra való visszatérés érdekében. Munkaerő-közvetítési szolgáltatási területünk feladata a munkaerő felkészítése és belföldi közvetítése. Munkaerő-közvetítési szolgáltatásunk segítséget nyújt partnereinknek, hogy rövid időn belül megtalálják az igényeiknek leginkább megfelelő jelöltet. Évtizedes tapasztalatunk, szakmai felkészültségünk és speciális módszereink segítségével kiválasztjuk a Megbízó által megadott feltételek alapján a legideálisabb jelöltet. Szolgáltatásunk igénybe vételével időt és pénzt takaríthat meg a toborzás során.

Amennyiben minket választ, az alábbi feladatokat elvégezzük Ön helyett:

 • munkaerő kereséssel és kiválasztással járó feladatok
 • alany kiválasztása, interjúidőpont egyeztetése
 • álláshirdetés megjelentetése különböző felületeken
 • önéletrajzok előszűrése
 • a legalkalmasabb pályázó tájékoztatása, ajánlattétel
 • felmérjük a munkakörre vonatkozó igényeket, meghatározzuk az ehhez kapcsolódó speciális szempontokat
 • előszűrjük adatbázisunkat
 • szakszerű kiválasztási eljárás alkalmazásával leszűkítjük a jelentkezők körét

Befogadó vállalkozások számának növelése érdekében a befogadó munkahely előnyeit megismertető, alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásokat is nyújtunk egyéni munkáltatói kapcsolattartás, munkáltatói fórumok, érzékenyítő tréningek, állásbörzék keretében.

Hr szolgáltatások

hr szolgáltatások

HR tevékenységünk részeként a Központ szaktanácsadói számos feladatot látnak el. A szervezetek kiegyensúlyozott és hatékony működésének egyik alapfeltétele a működést támogató humánrendszerek szakszerű kidolgozása, megvalósítása és üzemeltetése. Felkérésére, az Ön cégénél, szervezeténél felmérjük és megtervezzük a szükséges humánerőforrást.

A humánerőforrás szolgáltatásaink az alábbi kategóriákra terjednek ki:

 • munkaerőigény tervezése
 • pályáztatási – toborzási feladatok teljes, vagy részleges átvállalása
 • munkavállalói kompetenciák feltárása
 • bevezetés, betanítás, beilleszkedési tréning tartása
 • munkaerő-fejlesztés
 • munkaerő-kölcsönzés megszervezése
 • munkajogi tanácsadás

 Képzésszervezés

A képzésszervezés lényeges része a munkába állást segítő komplex szolgáltatási struktúránknak. Az érdeklődők igényeihez, lehetőségeihez mérten felmérjük, hogy milyen területen lenne hatékony a képzésük, és mennyire mobilisak a képzésre az egyes résztvevők, továbbá vizsgáljuk a képzéssel járó terhek, esetleges juttatások és vélhető jövedelmi helyzet kapcsolatát. Szolgáltató jellegű képzés-közvetítést OKJ-s tanfolyamok, Munkaügyi Központ által szervezett képzések és hiányszakmákhoz köthető tanfolyamok esetén végzünk.

Képzéseink

 1. Esélyegyenlőségi Képzés

Megszerezhető kompetenciák: alapvető szociálpolitikai ismeretek, az esélyegyenlőségi csoportok megismerése, az akadálymentesítés (fizikai és infokommunikációs) elmélete és jelentősége a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásánál, empatikus szemléletmód és tolerancia mások iránt, munkahelyi konfliktuskezelés.

 • „Érzékenyítő” tréning: a hazai és az uniós szociálpolitika alapjai, tévhitek és tények a megváltozott munkaképességű személyek kapcsán, a CSR szerepe és jelentősége a vállalati kultúrában és a hétköznapi emberek világában, álláskeresés és munkahelyi beilleszkedés fogyatékkal élőként, szituációs gyakorlatok, az akadálymentesítés formái.
 • „Beilleszkedési” tréning: kommunikációs és együttműködési készségek fejlesztése.
 1. Kulcsképesség-fejlesztés képzés

Megszerezhető kompetenciák: problémamegoldás, kreativitás, tanulási, gondolkodási képesség indoklási-értelmezési képesség, kooperációs-kommunikációs képesség, felelősségvállalás, önállóság, teljesítőképesség elsajátítása.

 • „Álláskeresési” tréning: az álláskeresési technikák célja, állásinformáció források, az álláskeresés szereplői, személyes találkozás a munkáltatóval, szituációs helyzetgyakorlatok, konfliktus kezelése, gyakorlati tapasztalatok az álláskeresésben, az első interjú szabályai, alkalmi, átmeneti-és állandó munkalehetőségek, munkahellyel kapcsolatos elvárásaink, félelmeink.
 • „Ügyfélkapcsolati” tréning: ügyfélkapcsolat alapjai, technikai és humán intelligencia, ki az ügyfél, kommunikációs ismeretek, ügyfélmegtartás törvényei.
 • „Konfliktuskezelés és asszertivitás” tréning: személyiség megerősítése, konfliktus kezelési technikák elsajátítása, probléma-megoldási alternatívák alkalmazása konfliktusos élethelyzetben.
 • „Tanulástechnika” tréning: a tanulás fizikai körülményei, teljesítményszorongás, szövegértés, lényegkiemelés, a tanulás 5 lépcsős módszere.
 • „Motivációs” tréning: önismeret fejlesztése, munkamotivációs képességek felismerése és fejlesztése

Tanácsadás

tanácsadás

Az egyéni tanácsadással a foglalkoztatási helyzet javításán kívánunk javítani, hozzájárulunk a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási problémák kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, új munkahelyek teremtéséhez, létszámleépítések megelőzéséhez

Munkatársaink az alábbi területeken nyújtanak tanácsadást:

 • Munkaerő-piaci információk (a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a régió, a megye, valamint a kistérség munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és-kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és a munkanélküli ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását tartalmazza.
 • Vállalkozóvá válással kapcsolatos információk (a szolgáltatás célja, hogy az ügyfél képes legyen önálló vállalkozást indítani, illetve már működő társas vállalkozáshoz csatlakozni. Birtokában legyen az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, vezetésszervezési és irányítási ismereteknek, ismerje a vállalkozási formák típusait, képes legyen önállóan üzleti tervet összeállítani. Tájékozott legyen a támogatási lehetőségekről, és képes legyen előkészíteni önfoglalkoztatóvá, illetve vállalkozóvá válásának lépéseit);
 • Pályázati tanácsadás, pályázatírás (Naponta jelennek meg különböző pályázati kiírások, egyre több a pályázatot kiíró szervezet, intézmény, egyre több a támogatott cél és célcsoport. A pályázat készítés nem egyszerű feladat. Rengeteg formai és tartalmi követelménynek kell megfelelnie a beadott pályázatnak.
 • Szociális- és életmód tanácsadás (a szolgáltatásunk beszélgetésre épül, melynek során feltárjuk azokat az okokat, ami a problémákhoz vezetett, és segítünk Önnek eljutni a probléma okainak megértéséhez, és megoldásához);
 • Konfliktuskezelés (az emberek különböző stratégiákat alkalmaznak konfliktuskezelésre. Működésük automatikusnak tűnik számunkra. Mivel ez tanult képesség meg is változtatható új és hatékonyabb módszerek elsajátításával);
 • Akadálymentesítési tanácsadás (olyan szervezeteknek ajánljuk, amelyek meg kívánják teremteni az akadálymentes környezetet speciális szükségletű alkalmazottaik számára, akiket olyan megoldások érdekelnek, amelyek nem járnak feltétlenül költséges és bonyolult átépítésekkel).

MÉDIATEVÉKENYSÉG

médiatevékenység

Sajtókommunikáció

A folyamatos kommunikáció minden cég álma. A sajtókommunikáció, a sajtókapcsolatok kialakítása, a média-megjelenések szervezése nem egyszerű feladat. Célja, hogy a cég, szervezet ismertségét növelje.

 • sajtóközlemények, sajtócikkek megírása/kiadása: a sajtóközlemények célja a rendszeres tájékoztatás és bizalom építés
 • médianyilvánosság biztosítása: a sajtómegjelenések generálása a folyamatos sajtóban való jelenlét biztosítására megfelelő eszköz.
 • médiakapcsolatok szervezése
 • fotózás, videófelvétel készítése, rendezvények moderálása

Szövegszerkesztés

 • webes szövegírás
 • brosúrák, kiadványok, hírlevelek, PR cikkek, DM levelek írása

Szupervízió/korrektúra

 • nyomtatott/online szövegek stilisztikai, grammatikai javítása
 • gépelés hanganyagról, kéziratról

 Rendezvényszervezés

Vállaljuk rendezvények teljes körű lebonyolítását: helyszín kiválasztása, technika biztosítása, előadók beszervezése, részvevők meghívása, dokumentáció előkészítése, étel megrendelése. Valamennyi szolgáltatásunkat a megrendelővel közösen kialakított elképzeléseknek, konkrét esetben koncepciónak megfelelően biztosítjuk.

Az alábbi rendezvények megszervezését vállaljuk:

 • állásbörze
 • szakmai találkozó
 • munkáltatói fórum
 • jótékonysági bál
 • sajtótájékoztató
 • konferencia
 • projektnyitó/záró esemény

Tekintse meg szolgáltatási tevékenységünket : Debreceni Foglalkoztatási Központ