Szociális Munka nemzetközi világnapja Novmber12.

Szociáli munka napi köszönet dolgozóinknak és partnereinknekSzociális Munka Napja  International Federation of Social Workers » ’97-ben jelölte meg november 12-ét a szociális munka napjaként. Szociális Munka Napja minden évben jó alkalom  arra, hogy a szakterületünk felhívja a társadalom figyelmét azokra is, akik az elesettekért dolgoznak.

Magyarországon így Debrecenben is, az emberek majdnem 30%-a küszködik olyan tartós vagy megoldhatatlan problémával, amely miatt valamilyen szociális gondozást igényel.

Szociális munkásnak lenni többet jelent, mint más munkában dolgozni: szolgálat, hivatás. Gyakorlói sajátos tudás birtokosai, akik a támogatást, segítséget igénylők részére a konkrét, azonnali, olykor nélkülözhetetlen segítségen túl konfliktuskezelő, válságmegoldó technikákat, módszereket is átadnak, hogy a mindennapi életben való boldogulást megkönnyítsék. A szegénység elleni küzdelemben gyakran emberfeletti munkát végeznek az utcai szociális munkások, a családsegítők, a hajléktalanszállók és más szociális intézmények munkatársai is. Mi a Debreceni Szivárvány Ház-ban a Fogyatékosok gondozását, a Debreceni Foglalkoztatási Központban pedig a tartósan munkanélkülivé változottak a GyES GyED-ről visszatérő anyák- és a megváltozott munkaképességűek munka rehabilitációját ismételten munkahelyre történő re-integrációját tekintjük hivatásunknak.

Mire emlékeztet a Szociális Munka napja?

November 12-én azoknak az  kirekesztettekért, támogatásra és segítségre szorulókért, elesettekért dolgozó szakembereknek. Önkénteseknek gondozóknak és a szociális szférában dolgozóknak mondunk köszönetet, akik felelősségteljesen, áldozatkészen és alázattal végzik munkájukat.

A szociális munka emberiséggel együtt fejlődött, a közösségek mindíg gondoskodtak az övéirkől és az elesettekről, szegényekről, betegekről, árvákról. Sok-sok évszázadon keresztül az egyházak látták el a karitatív munkákat, intézményeket létrehozva és az ellátottság szakmai alapjait.

Az állam feladata a szociális ellátás biztosítása napjainkban, ami állampolgároknak alanyi jogon megillet mindenkit. Ebben a szerteágazó munkában azonban nélkülözhetetlen Civil és az egyházi intézményekkel és szervezetekkel való együttműködés, a szociális munkás szakma és a társszakmák közötti összefogás.

Az országnak és az EU társadalmának minőségi mércéje, hogyan él együtt a fogyatékosokkal, hogyan gondoskodik a szegényekről, a segítségre, támogatásra szorulókkal.

Ebben a munkában vállaltuk mi azt a szerepet, hogy hátteret biztosítunk egy újrakezdéshez, adva egy második esélyt egy kis Lépéselőnyt….

különösen fontos azokról megemlékezni ezen a napon, akik napi kapcsolatban vannak a rászorulókkal, a segítségre szorulókkal. A szociális munka a közösségvállalás eszméjét ők képviselik a mindennapokban, kemény küzdelem ez. Az olykor semmiségnek tűnő problémákon át a komoly krízishelyzeteket is elhárító azonnali segítségnyújtás válságmegoldó, konfliktuskezelést is  a rászorulóknak. Ezzel is segítve a mindennapi életben való boldogulásukat, társadalmi reintegrációjuk folyamatát. Köszönjük a munkájukat a Lépéselőny egyesülettel együttműködő partnereinknek és Szakigazgatási szerveknek is e napon!