Szivárványház Szociális Szolgáltató Központ Hajdúsámson

samsonlogo

A Szivárványház Szociális Szolgáltató Központ küldetése az álláskeresők, a családok és a szociálisan rászorulók segítése. A Szivárványház Szociális Szolgáltató Központ a Lépéselőny Egyesület fenntartásában lévő intézmény, amely alapelve, hogy az ellátottak környezetükben hozzájussanak a szükségleteik kielégítéséhez szükséges szociális szolgáltatásokhoz.

A szenvedélybetegek nappali ellátásának célja, feladata:

A szenvedélybetegek nappali intézménye az önkéntességre és a speciális segítő programokra épülve biztosítja az ellátást igényelő személyek számára a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős tevékenységeket.  A szenvedélybetegek nappali intézményében olyan programokat szervezünk, amelyek elősegítik az ellátást igénybe vevő rehabilitációját, korábbi közösségébe való visszailleszkedését, valamint a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérését. Ennek megfelelően a nappali intézmény programjai nyitottak, az intézményi ellátást igénybe nem vevő személy számára is hozzáférhetőek.

A szenvedélybetegek nappali intézményének nem feladata az alkohol-, drog- és egyéb függőségi problémával küzdő személyek egészségügyi gondozása, azonban az intézményben szervezett foglalkozások és programok révén törekszünk az életmód-változtatás ösztönzésére, a visszaesés megelőzésére.

Szolgáltatásaink

 • közösségi programok szervezése
 • Klubfoglalkozások, közös programok, Ünnepek
 • Álláskeresőknek Tanácsadás
 • Alkohol-prevenció
 • Drog-prevenció
 •  Főzőklub
 • Háztartásvezetési Klub
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
 • Csere-bere klub
 • Kreatív műhely
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Filmklub
 • Életvezetési Klub
 • Szülősegítő klub/tréning

Az életvitelt, életvezetést segítő módszerek formái:

Egyéni terápia: a szociális, mentális gondok kialakulásának, az egyéni életút összefüggéseinek feltárása és az egyén motivációjának felmérése a cél.

Pár- és családterápia: a pár és családi konfliktusok kialakulásában, fennmaradásában az esetek többségében kommunikációs zavar áll. Ezért a családot, mint egységet, mint rendszert kell támogatni, ahhoz, hogy a nehézségek tartós megoldást nyerjenek.

Egyéni esetkezelés: egyéni életfeltételek javítása a családban és a társas kapcsolatban.

Családi szociális munka: a család segítése abban, hogy erőforrásait használni tudja, tagjai képesek legyenek megelőzni vagy kezelni szociális jellegű gondjaikat.

KAPCSOLAT

Szivárványház Szociális Szolgáltató Központ
4251 Hajdúsámson, Kossuth út 43.
Telefon/Fax: 52/640-736
Mobil: 20/414-0407
E-mail: szivarvany.hajdusamson@gmail.com