Széchenyi új arca

 

arculat

Az új Széchenyi terv kötelezően alkalmazandó arculati elemeit az Arculati útmutató tartalmazza. A kézikönyv a kötelezettségek felsorolásán túl segítségként, praktikus, kézzelfogható útmutatóként is szolgál az uniós pályázatokon nyertes kedvezményezettek  számára.

A dokumentum elkészítésekor az elmúlt két programozási időszak tapasztalatait felhasználva, minél átláthatóbb és kevesebb adminisztrációt igénylő, az EU előírásokon alapuló hazai szabályozás megalkotása volt a cél, melynek eredményeként elérhető a kohéziós politika eszközeinek és eredményeinek ismertsége.

A kézikönyv részletes tájékoztatást nyújt kommunikációs terv készítéséről, nyomtatott tájékoztatók, brosúrák, szórólapok, plakátok  helyes megtervezéséről, elektronikus felületeken való jelenlétről. Az EU szintű szabályozás alapján kialakult hazai szabályoknak megfelelően a pályázónak a projekt jellegétől és méretétől függően kommunikációs kötelezettségeket kell teljesítenie.

Profiltól és mérettől függetlenül minden szervezet (projekt) számára elengedhetetlen, hogy folyamatos kapcsolatban legyen szűkebb és tágabb működési környezetével, partnereivel, ügyfeleivel, munkatársaival, valamint a tevékenységét kívülről vagy belülről befolyásoló véleményvezérekkel.

Az útmutató elérhető online a következő linken: http://palyazat.gov.hu/doc/2855