Szakképzési-és felnőttképzési támogatások

4f3445307e5a1_uniqe_kepzes-webaruhazAz Észak-alföldi Regionális Szakmai Műhelymunka keretében Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna, osztályvezető a szakképzési-és felnőttképzési támogatásokról tartott előadást, ami magába foglalta az általános tájékoztatást, a normatív támogatásokat, a pályázat útján vagy egyedi döntés alapján nyújtott támogatásokat.

 

Elsősorban a képzési alaprészt emelte ki, ami a képzés valamint a képzési rendszer fejlesztésének támogatására szolgál. A Szakképzési és felnőttképzési támogatások célja a gyakorlatorientált szakképzés, a tanulók felkészítése a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően, releváns szakmai képzettséggel a tanulók munkavállalóként való beillesztése a munka világába.

A Szakképzési és felnőttképzési támogatásból részesülhetnek a hozzájárulásra nem kötelezettek (egyéb szervezetek), alapítványok, nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek és ezek intézményei, hozzájárulásra kötelezettek (vállalkozók).

Normatív támogatás

A szervezetek igény szerint, bejelentés alapján jelzik a miniszternek, hogy vállalják a tanulók képzését.

A támogatást megkaphatják az Egészségügy, az Egészségügyi technika, a Szociális, a Pedagógia, a Képző-és iparművészet, a Hang-film és színháztechnika ágazatba tartozó, a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló gyakorlati képzést szervező szervezetek, költségvetési szervként működő intézmény, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, és ezek fenntartásában működő intézmény, továbbá a Mezőgazdaság, a Kertészet és parképítés, valamint az Élelmiszeripar ágazatba tartozó gyakorlati képzést szervező őstermelő.

„Decentralizált” pályázat

A decentralizált pályázat (gyakorlati képzéshez való hozzájárulás) vállalkozások, állami intézmények, alapítványi intézmények, nonprofit szervezetek számára kiírt pályázat. Feltétele: a nappali rendszerű képzésben résztvevő tanulók gyakorlati képzésének támogatása, tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások pályázati támogatásával. Pályázhatnak gyakorlati képzés tárgyi feltételének fejlesztésére, az a bevallásra kötelezett (vállalkozás), amely megállapodást kötött a szakképzési feladat ellátására és beruházási célú támogatásban részesülhet. A pályázati eljárás alapján nyújtható támogatások esetén a pályáztatás lebonyolítását az állami szakképzési és felnőttképzési szerv végzi.

A szakképzési – és felnőttképzési szerv feladata a szerződéskötés előkészítésében:

  • Rendezett munkaügyi kapcsolatok, átláthatóság vizsgálata,
  • Szerződések generálása a programból,
  • Az elszámolási és kitöltési útmutató összeállítása,
  • Értesítés kiküldése a szerződéskötésről,
  • A szerződések kiküldése, illetve az NMH-ban történő aláíratása,
  • A támogatások folyósítása.

images

Pályázó feladata:

  • Az elszámolások benyújtása és azok NMH  áltat történő ellenőrzése.
  • Továbbiakban az elnyert pályázatról minden év tavaszán adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
  • Fenntartási kötelezettség teljesítése

Pályázat útján és kérelemre, egyedi döntés alapján nyújtható támogatások

Nyilvános pályázat útján szervezeteknek -– országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez támogatás

Kérelemre, egyedi döntés alapján:

Gazdasági kamaráknak

Országos gazdasági érdekképviseleteknek, a gazdasági kamarákkal kötött megállapodás alapján a szakképzési feladatellátásában való együttműködésre

Közalapítványok részére melyek a szakképzés fejlesztésében működnek közre

Szakmai szervezetek részére a szakképzésfejlesztéssel összefüggő feladataik ellátásához.

Kérelemre egyedi döntés alapján nyújtott támogatás vállalkozásoknak

Kérelem alapján nyújtható mikro-kis és középvállalkozóknak beruházás ösztönzését szolgáló „képzési támogatás”

Formája: fejlesztési támogatás és képzési támogatás.

Forrása: a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a képzési alaprésze

Fejlesztés megkezdésének a határideje: a kormánydöntés dátuma, az új munkahely, vagy munkakör létrehozásához szükséges képzés megkezdésének dátuma

A kérelem benyújtásánál előnyt jelent:

50- és 500 fő közötti munkavállaló foglalkoztatása, munkahelyteremtő beruházás, mikro – kis és középvállalkozás valósítja meg, hátrányos helyzetű településen való megvalósítás, fogyatékossággal élők foglalkoztatása.

Egyedi döntés alapján nyújtott támogatások

Támogatás célja:

Új munkahelyek létrehozásakor, általános és speciális képzések támogatása,

Képzési célú támogatás nyújtható a legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő, Magyarország területén székhellyel, fiókteleppel rendelkező befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság számára

Egyéb képzési támogatások:

Jogszabály alapján vállalkozások körébe nem tartozó hozzájárulásra kötelezett részére olyan tanműhely létesítéséhez, gyakorlati képzés folytatását tervezi,

Gyakorlati képzőhely tárgyi feltételeinek fejlesztésére- eszközök beszerzésére, vagy vagyoni értékű szoftver használati jog megvásárlására

Az egyedi döntések alapján nyújtott támogatások engedélyezik a belső és külső képzések megszervezését az Fktv-ben meghatározott előírások szerint:

Külső képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére, teljes egészében saját szervezetétől elkülönült, az Fktv. szerinti engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény közreműködésével – szolgáltatási szerződés alapján – valósít meg, figyelembe véve az Fktv-ben foglaltakat.

Belső képzés: a munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezett képzések, ami nem lehet OKJ-s képzés, valamint nem lehet általános nyelvi képzés. Munkavállaló jogszabályban meghatározott munkaviszonyban álló személy számára szervezhető ez a képzési forma.

Gyakorlati képzését végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére tanulmányi szerződéssel, vagy az FKTv. szabályozási körébe tartozó felnőttképzési szerződéssel szervezett külső képzés költségeinek bizonyos részét elszámolhatja a szakképzési hozzájárulás terhére. Az elszámolás állami támogatásnak minősül.