Egy délelőtt a Roma Nemzetiségi Óvodában!

Roma Nemzetiségi Óvoda

Egyesületünk munkatársai Hosszúpályiban jártak a Roma Nemzetiségi Óvodában, ahol készségfejlesztő társasjátékokkal és eszközökkel lepték meg a gyerekeket. Az országban egyedüliként 2008. szeptemberében indultak a csoportok, a cigány nemzetiségi nevelést megcélozva.

 

A két nemzetiségi csoport a cigány szülők kérésére indult. Szerették volna, hogy gyermekeik anyanyelvükön kommunikáljanak és megismerjék a roma hagyományokat. A roma kisgyerekek egyszerre sajátíthatják el saját kultúrájuk nyelvét és a magyar nyelvet. A gyermekeket cigány nemzetiségű óvodapedagógus tanítja, kiemelt figyelmet szentelve az egyéni igényeknek. Láthatjuk, hogy a Roma Nemzetiségi Óvoda pozitív példával áll mind az oktatásrendszer, mind a családok előtt.

Az óvodai évek meghatározóak a gyerekek életében. Hiszen ez az első olyan hely, ahol másokhoz kell alkalmazkodniuk. Itt vannak először vannak nagyobb közösségben. Olyan szocializációs tér, ami hozzájárulhat a későbbi sikeres tanulmányi eredményekhez. A szocializáció mellett az óvoda kiemelt szerepe a képességfejlesztés. Viszont roma gyerekek esetében ez nem mindig valósul meg, hiszen sok múlik a család anyagi hátterén. Előfordul, hogy a gyereket napokig nem látják az óvodában. Így az oktatók nem képesek követni és megfelelő ütemben tartani a fiatalok tudásszintjét. Ez az oka, hogy a lemorzsolódás már az általános iskola előtti időszakaszban elkezdődik. A roma diákok körében sajnos magas azoknak az aránya, akik nem fejezik be az általános vagy a középiskolát.

A Debrecentől 18 km-re fekvő településen működő Roma Nemzetiségi Óvoda célja a fiatal roma gyerekek társadalmi integrációjának biztosítása. Teszi ezt úgy, hogy közben megismerteti velük saját kultúrájukat, egy biztosabb jövőt teremtve számukra.

2017.02.14.