Pályázati kiírás

Plakat_2014Újra a pályán” pályázati kiírás humánszolgáltatások és terápiák módszertani támogatása a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztathatósága érdekében.

Letölthető pályázati adatlap

A Lépéselőny közhasznú Egyesület “Újra a Pályán” címmel pályázatot hirdet közhasznú szervezetek, intézmények, humánszolgáltató vállalkozások számára.

1. A pályázat célja

A pályázatnak célja: megváltozott munkaképességű személy nyílt munkaerő-piaci integrációja, illetve a munkahelye megtartása érdekében olyan szolgáltatások és módszerek gyakorlati kipróbálásának támogatása, amelyek beépíthetőek a munkaerő-piaci szereplők napi gyakorlatába, a foglalkoztatáspolitika eszköztárába. A magyarországi nonprofit szervezetek, intézmények, humánszolgáltatók számára az általuk már használt, kipróbált szolgáltatások és módszerek szélesebb körben való elterjedésének.

2. Pályázók köre

– Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező nonprofit civil szervezetek
– állami, önkormányzati, egyházi fenntartású intézmények
– humán vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó vállalkozások

3. A támogatás formája

A nyertes pályázók lehetőséget kapnak arra, hogy az Újra a Pályán innovatív foglalkoztatási program keretei között szolgáltatásaik a módszertani fejlesztésbe beépítésre kerüljenek. A nyertes részt vehet a módszertan kidolgozásában, illetve az általa bemutatott módszertan szerepel a Módszertani kézikönyvben.

4. A pályázatok kategóriái:

“A” téma: Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő szolgáltatások. Szociális támogató szolgáltatások. Szakképzettséggel nem rendelkező munkanélküli vagy inaktív emberek szakmai képzése, digitális kompetencia fejlesztése. Munka és családi élet összehangolását segítő rugalmas és fenntartható szolgáltatások. Személyiség megerősítését, társas kapcsolatokat, lelki egyensúlyt támogató szolgáltatások.
“B” téma: Munkahelyi befogadást támogató szolgáltatások, befogadó humánerőforrás gazdálkodási gyakorlatok, Innovatív munkaszervezési formák. Vállalkozások alkalmazkodóképességének növelését segítő humán szolgáltatások.
Egy szervezet több pályázatot is benyújthat.
Egy szervezet mindkét pályázati kategóriára pályázhat.

5. A pályázatok tartalmi követelményei

A pályázat anyagában be kell mutatni: – a szolgáltatás célját – a program megvalósításában résztvevő szakember, infrastruktúra, tárgyi eszköz, szoftver, egyéb feltételt (pl egyéni vagy csoportos formában történik a szolgáltatás) – a szolgáltatás szakmai tartalmát
– a szolgáltatás gyakorlati eredményeit.

6. A pályázat formai követelményei, benyújtásának módja, határideje

A pályázat a felhívás mellékletében szereplő pályázati adatlapon nyújtható be. Benyújtás módja: a kitöltött pályázati e-mail-ben kérjük beküldeni nem szerkeszthető (pdf, vagy kép) formában a palyazat@lepeselony.com címre A pályázat benyújtása és elbírálása folyamatos, a pályázat lezárásának időpontja: 2014. július 31.

7. A pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatok elbírálását a Lépéselőny közhasznú Egyesület és a Motiváció Mozgás-sérülteket Segítő Alapítvány közösen végzi. Elbírálás formai szempontjai:
– időben érkezett-e pályázat,
–  hiánytalanul ki van-e töltve,
–  jogosult-e a szervezet a pályázásra
Elbírálás tartalmi szempontjai:
–  a szolgáltatás illeszkedése a megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékos emberek munkaerő-piaci rehabilitációjához
–  a szolgáltatás szakember, infrastruktúra, egyéb igényei
–  eredményességi szint
Az elbírálásnál előnyt jelent a megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékos célcsoport esetében már alkalmazott módszer, vagy szolgáltatás. A kiíró a pályázat során a beérkező pályázatok mennyisége és minősége alapján 10 szolgáltatás (módszer) támogatását tervezi.

8. A nyertes pályázat kiértesítése, szerződéskötés

A nyertes pályázókat e-mail-ben értesítjük ki. A pályázatokkal kapcsolatos döntés a Lépéselőny közhasznú Egyesület lepeselony.com weboldalán is közzétételre kerül.

9. Kapcsolat

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információk kérhetőek az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: palyazat@lepeselony.com

Telefon: 06-20- 383-0277