A munkapróba előnyei az álláskeresőre és munkáltatóra nézve

álláskereső

A munkapróba résztvevői olyan megváltozott munkaképességű, valamint sérült, fogyatékkal élő, aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, akik a munkaerő-piacon hátrányt okozó tényező miatt segítség nélkül nehezen, vagy egyáltalán nem tudnának önállóan elhelyezkedni.

A munkapróba célja:

A munkapróba esetében három partnernek kell együttműködni: a szolgáltatást nyújtó segítőnek, a munkát keresőnek és a munkáltatónak. A szolgáltatás ideje alatt a három fél összehangolt együttműködését kell megvalósítani. Átfogó célja, hogy a hátrányos helyzetű álláskereső személy különböző munkakörökben konkrét munkatevékenységeket próbálhasson ki, annak érdekében, hogy reálisan ítélje meg a képességeit, attitűdjeit, elhelyezkedési esélyeit a nyílt munkaerő-piacon. A munkapróba során javulnak az álláskereső munkavállalói ismeretei, tisztább képet kap arról, hogy melyik a számára leginkább megfelelő munkakör, illetve maga a munkáltató is megismeri az adott személy képességeit, teherbírását, attitűdjét, igényeit.

Milyen képességeink erősíthetőek munkapróba alatt?

A munkapróba a munkát kereső képességeinek, korlátainak gyakorlatban történő megfigyelését jelenti, amelyek bármilyen munka végzéséhez fontosak. Ilyenek például az érdeklődés, figyelem, figyelem-megosztási képesség, feladattudat, feladattartás, monotónia tűrés, munkához való attitűd, munkamód, munkatempó, munkabírás, kitartás. A munkapróba során olyan munkahelyi helyzetek tudatos megteremtése valósul meg, amelyből kiderül a munkát kereső olyan tulajdonsága is, amely akadályozhatja a tartós munkavállalást.

Miben segít a munkapróba a munkáltatónak?

A munkapróba megkönnyíti a munkáltató döntését a szolgáltatást nyújtó szervezet által ajánlott ügyfél elfogadásáról, további foglalkoztatásáról. A munkapróba lehetőséget ad a munkáltatónak, hogy anyagi terhek és kötelezettségek vállalása nélkül szerezzen ismereteket a munkát keresőről.

Miben segítheted tevékenységünket?

Szavazatoddal, június 7-ig támogathatod Munkára fel!A teljes életért! programunkat, a TESCO áruházakban. Tegyünk együtt a helyi közösségért!

Köszönjük támogatásod!

2016.06.01.