Támogatásoddal elindítjuk Motivációs-és életvezetési klubunkat is

Motivációs-és életvezetési klub

Abban az esetben, ha elnyerjük a TESCO által felkínált összeget, terveink között szerepel Motivációs-és életvezetési klub szervezése az álláskeresők részére. A program további céljairól ide kattintva olvashatsz. 

Miért hasznos a képzés?

Mivel hasznos tanácsokkal látja el a megváltozott munkaképességűeket, álláskeresőket, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő munkavállalókat és a tartósan munkanélkülieket egyaránt. A megváltozott munkaképességűeknek azért ajánlott a motivációs és életvezetési klub, mert régen vettek részt a munka világában, éppen ezért szükséges őket segíteni, motiválni a visszatérésre. A motiváció által felkészülnek az álláskeresésre, munkavállalásra, önbizalmuk is erősödik, így eredményesebben tudnak dolgozni. Megismerik a munkavállalói készségeiket, erősségeiket és olyan feladatokat fognak elvállalni, amiben eredményesek és hatékonyak lesznek.

Milyen készségek fejleszthetők a Motivációs-és életvezetési klub alkalmával? 

Célunk, hogy a résztvevők önismerete fejlődjön, a csoportos munka keretében önkifejezési készségük erősödjön, kapcsolati hálót alakítsanak ki. Kiemelten fontos a reális önismeret és erre épülő önépítés elérése, egyéni célok kitűzése, rögzítése, az önbecsülés helyreállítása. A következő készségek, képességek fejlesztésére helyezünk hangsúlyt: kommunikációs készség, tervezés és döntés képessége, időgazdálkodás, rendszeresség, szabály-és kötöttségtűrés, probléma-megoldás, tanulási és megfigyelő képesség, gondolkodási képesség, kapcsolatteremtő és kudarctűrő képesség, tolerancia, együttműködési, kooperációs képesség, felelősségvállalás, önállóság, teljesítőképesség.

Motivációs és életvezetési klubunk főbb témái:

A motiváció alapfogalma, szükségletek hierarchiája, életvezetési ismeretek, háztartás-gazdálkodás, családi munkamegosztás, kulcsképességek a munkába álláshoz, a munkahellyel kapcsolatos elvárások, az alkalmi, átmeneti és tartós munkavégzés lehetőségei, álláskeresési technikák, lehetőségek a munkaerő-piacon, az egészséges életvitel elsajátítása.

Mi szükséges, ahhoz, hogy reálisan lásd saját helyzeted?

Akadályok, kilátások, kulcsképességek feltárása és fejlesztése, gyakorlása, célok megfogalmazása, döntés, vágyak és valóságos lehetőségek, szükségletek, hajlamok, erősségek, gyengeségek, a célhoz vezető út, megoldási alternatívák, cselekvési terv készítése, egyéni tervek megfogalmazása, önbizalom erősítése és támogatás a célok megvalósításához.

Mindezt Motivációs-és életvezetési Klubunk keretében elsajátíthatod, hogy magabiztosabban lépj ki a munkaerő-piacra. Kérjük, támogass szavazatoddal a TESCO áruházakban június 7-ig, hogy megvalósíthassuk helyi programunkat. Köszönjük!

2016.05.26.