Május elsejétől változnak a megváltozott munkaképességűek bejelentési kötelezettségei

Megváltozott munkaképességűek jogai és kötelsségeiA megváltozott munkaképességűek munkaviszonyával kapcsolatosan, a bejelentési kötelezettségeik változásait ütemezetten május elsejével tervezik a szakhatóságok bevezetni.

Változnak a megváltozott munkaképességűek jogai és kötelességei

2016. május elsejétől módosul a megváltozott munkaképességűek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény. A Parlament elé terjesztett T/9635. számú törvényjavaslat vasárnaptól érvénybe lép, és ezek szerint megváltoznak a megváltozott munkaképességűek bejelentési kötelezettségei már az idén! A rokkantsági ellátásban részesülő személyek továbbra is kötelesek értesíteni a rehabilitációs hatóságot, abban az esetben, ha keresőtevékenységet folytatnak, és, ha az adott megváltozott munkaképességű személy jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül minden hónapban meg fogja haladni az aktuális minimálbér 150 százalékát. Ugyanakkor az értesítéssel együtt igazolnia kell jövedelmének az összegét is. A rokkantsági ellátottnak a korábbi 15 nap helyett, májustól 10 napon belül kell eleget tennie a törvény általi bejelentési kötelezettségének a változások beálltáról.

Mit jelent ez a “rokkantak” és a “rehabosok” számára?

Azok az aktív korú munkavállalók, akik rehabilitációs ellátásban részesülnek, 10 napon belüli értesíteniük kell a hatóságot a következő esetekben:
• ha egészségi állapotában tartós javulást vagy súlyosbodást állapítanak meg, orvosi dokumentációval kell igazolni;
• ha keresőtevékenységet folytat;
• ha megszűnt a keresőtevékenysége;
• ha keresőtevékenység folytatása esetén a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát.

Külön kell jelenteni a keresőtevékenység folytatásának tényét, ugyanakkor azt is, ha e munkából származó jövedelme három egymást követő hónapban meghaladja a minimálbér másfélszeresét. Az értesítéssel egyidejűleg kell igazolnia jövedelmének összegét is.
A rokkantsági ellátásban részesülőnek csak akkor kell jelentenie a keresőtevékenységét, ha a jövedelme 3 egymást követő hónapon át meghaladja a minimálbér másfélszeresét.

2016.04.29.