2017-ben megemelik a rehabilitációs hozzájárulást. Mit tehet a munkáltató ez ellen?

Rehabilitációs Hozzájárulás novekedett 2017-ben munkaerőre költeni hasznosabb lenne

A rehabilitációs hozzájárulás nem változott 2010-es bevezetése óta. 2017-ben megemelik mértékét.  Az új szabályok értelmében a rehabilitációs hozzájárulás összege növekedett. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított minimálbér havi összegének kilencszeresének kell megfelelnie. A döntés a béremelésekkel magyarázható, így ezzel a mértékekkel a kötelezettség megemelkedik és nem veszíti el jelentőségét.

Természetesen a jelenleg is érvényben lévő jogszabályok szerint történik mindez: Egy adott munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében kötelezett rehabilitációs hozzájárulás fizetésére. Feltéve, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 25 főt meghaladja. Viszont ha a megváltozott munkaképességű dolgozók átlagos statisztikai létszáma a teljes állomány 5 %-át (kötelező foglalkoztatási szint) nem éri el, csak akkor kell fizetni ezt a költséget! Tehát a kötelező foglakoztatási szint teljesítésével, azaz a megváltozott munkaképességű munkavállalók megfelelő létszámban történő foglalkoztatásával, a munkáltató rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettsége már nem áll fenn!

A rehabilitációs hozzájárulás mértékét miért kellett megemelni?

Ez soha sem volt elhanyagolható összeg, viszont az adatok  még mindig azt mutatják. Továbbra is több mint 60 ezer olyan betöltetlen álláshely van hazánkban, amelyek esetében a kérdéses vállalkozások továbbra is kénytelenek befizetni a rehabilitációs hozzájárulást. Miért? Mert megfelelően képzett megváltozott munkaképességű munkaerőt nem tudnak alkalmazni. Képzetlen munkaerőnek viszont nem hoznak létre olyan mondvacsinált pozíciót amire igazából nincs szükségük. Tehát a megváltozott munkaképességű munkaerő számára is a továbbképzés lesz a járható út: Képeznie kell magát, ha jól fizetett munkát szeretne az ellátás mellé! A Lépéselőny Egyesület ebben is sok segítséget nyújt a tartósan munkanélkülivé vált beteg embereknek!

A munkáltatók hozzáállásán talán változtat a mostani rehabilitációs hozzájárulás megemelése is. Hiszen több tízezer rehabilitációs kártyával rendelkező áll készen a munka világába történő visszalépésre.

Törvényi Változásról tényszerűen:

A  2011. évi CXCI. törvény 23. paragrafusa határozza meg a rehabilitációs hozzájárulás összegét: A hozzájárulás teljes évi összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. Maga a rehabilitációs hozzájárulás mértéke pedig éveken keresztül 964 500 Ft/fő/év volt eddig, ez változik idén! 2016 májusában benyújtásra került a T/10536. számú törvényjavaslat. Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról. A mostanra elfogadott költségvetési törvény számos jogszabályt módosított: Többek között a rehabilitációs hozzájárulás összegének emelésére vonatkozólag is megfogalmazódtak változások. A 2016. évi LXVII. törvény 115. §.-a módosította a 2011. évi CXCI. törvényt: A 23. § (5) bekezdésében a „964 500 Ft” szövegrész helyébe új szöveg lépett.  „A tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese.” 

Mindazon munkaadók számára kínálunk partneri megállapodást: Akik e helyett a feleslegesen kifizetett rehabilitációs hozzájárulás helyett munkaerőt szeretnének. Az Ő igényeiknek megfelelő megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmazni a megfelelő mértékben, a Debreceni Foglalkoztatási Központ munkatársai igazán profi segítségével: Nálunk megtalálhatják a munkaadók maguk számára a tökéletes megváltozott munkaképességű munkaerőt.  Olyanokat, akik igényesek munkájukra és öröm velük együtt dolgozni.

2017.02.13.