Létai úti Kulturális rendezvény – A tavaszi hadjárat

.. A katonai hadműveletek, események, történések és a honvédtábornokok, életrajzát ismét nagy érdeklődés előzte meg ….️ A sorsdöntő döntéseket kik hozták? stb? stb… Milyen körülmények befolyásolták őket?
A magyar honvédsereg egyik legsikeresebb offenzívája az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc időszakában… a tavaszi hadjárat volt…
.. Részlet az előadáson elhangzottakból…🇭🇺

1849 márciusában Ferenc József az olmützi alkotmányban megsemmisítette Magyarország függetlenségét.
Válaszul a Tisza mellett összevont honvédsereg – Görgey Artúr vezetésével – ellentámadásba lendült és a tavaszi hadjárat első szakaszában Hatvannál, Tápióbicskénél és Isaszegnél megverte az osztrákokat.
Ekkor az udvar menesztette fővezérét, Windischgátz herceget, de hadi helyzetén ez sem segített. A tavaszi hadjárat második szakaszában, Vácnál és Nagysallósnál aratott győzelem után, a honvédsereg fölszabadította a sokáig körülzárt és ostromlott Komáromot.
A tavaszi hadjárat eredményeként a honvédek kiverték az országból a Habsburgok legerősebb hadseregét, az országgyűlés pedig 1849. ápr. 14-én a debreceni Nagytemplomban kikiáltotta Magyarország. függetlenségét és a Habsburg-ház trónfosztását……….