Konfliktuskezelési Klub a Debreceni Szivárványházban

Konfliktuskezelési Klub

A Konfliktuskezelési Klub célja a konfliktus-helyzetek felismerése, a problémák keletkezésének feltárása, és azok megelőzése. A foglalkozáson a résztvevők megismerik a sikeres, asszertív konfliktuskezelési módszereket, azok eredményes alkalmazási technikáit.

A klubfoglalkozásokon mindenki részt vehet, előzetes bejelentkezés alapján. A klub irányított nagycsoportban történő terápiás ülést jelent. Ajánlott mindazok számára, akik szívesen járnak közösségbe, nehézségeiket képesek megosztani másokkal és asszertívan tudnak másoknak segíteni a problémamegoldásban. Ajánlott időkeret, heti egy alkalommal, délelőtt. A konfliktuskezelési klubban előzetes tapasztalatok és képzettség nélkül is részt vehetnek a
jelentkezők. A módszerek elsajátításában előnyt jelent az önismeret vagy a csoportban szerzett önismeret.

Fejlesztendő készségek: önismeret, asszertivitás, önfejlesztés, kommunikációs készségek, empatikus készség, önelfogadás, társas készségek.

A klubfoglalkozások a tagok üdvözlésével és a bevezető körrel kezdődik, ahol mindenki beszámolhat az elmúlt találkozás óta történtekről. Ezt követően olyan gyakorlatok következnek, amelyek segítenek a csoporttagoknak egymásra hangolódni. Ennek időkereteit a csoportvezető és a csoportdinamika határozza meg. Javasolt, hogy maximálisan 1 órát vegyen igénybe. A vitatéma kibontására az ajánlott időkeret 60 vagy 90 perc. A foglalkozás és a téma zárására 30 percet ajánlott hagyni. A zárás és a levezetés történhet irányított értékeléssel vagy záró gyakorlatok végzésével.

A foglalkozások témái:

• a konfliktusok fogalmi ismeretei
• a konfliktusok keletkezésének dinamikái
• a konfliktusok mély szerkezete
• a konfliktuskezelési stílusok
• a stressz és stressz-kezelési technikái
• saját konfliktus – és stressz-kezelési technikák

A foglalkozások tartalmi részei:

• A konfliktus, mint folyamat
• Személyközi és csoportok közötti konfliktusok összefüggései
• Nehéz interperszonális helyzet: harag, agresszió, elutasítás, ellenvetések kezelése
• A konfliktuskezelés stratégiája
• A konfliktusok típusai
• Az asszertív, agresszív és az alárendelődő viselkedés jellemzői, következményei
• Az asszertív viselkedés
• Konfliktushelyzetek asszertív kezelése
• A kritika és a dicséret asszertív fogadása
• Asszertivitás a testbeszédben
• Tesztek, gyakorlatok és csoportos munka minden tréningnapon

A klubfoglalkozásokon filmek vetítésével, vagy közös olvasmányélményekkel, egyéb terápiás módszerekkel továbbfejleszthetőek a megtanult módszerek és készségek.

A kompetenciafejlesztés fókuszai

– asszertivitás,
– csoportos munka,
– beilleszkedés,
– önelfogadás.

Ajánlott irodalom
Schmidt., T. : Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok. Z-Press Kiadó Kft., 2009, Miskolc.

Rudas J.: Javne örökösei. Fejlesztő tréningcsoportok-elvek, módszerek, gyakorlatcsomagok. Oriold és Társai Kiadó Kft., 2011, Budapest.

2016.04.19.