Interjú a Debreceni Szivárványház intézményvezetőjével Király Adriennel

SzivárványházA Debreceni Szivárványház elsődleges és alapvető feladata a fogyatékossággal élő emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, a társadalom szemlétének megváltoztatása. Működéséről, szolgáltatásairól Király Adriennel, a Debreceni Szivárványház intézményvezetőjével beszélgettem. 

Milyen funkciója van az intézménynek lokális szempontból? 

K.A: A Debreceni Szivárványház egy civil fenntartású egyesület keretein belül működik. Szeretnénk megtalálni azokat az embereket, akik cselekvőképességükben korlátozottak és a fogyatékosság valamilyen csoportjába tartoznak, alapvetően munkavégzésre nem képesek, vagy ha dolgoznak is nem akkreditált foglalkoztatónál történik a munkavégzés.Fontos kiemelnem, hogy ez egy szabadon igénybe vehető, ingyenes szolgáltatás. Könnyen megközelíthető, hiszen telephelyünk Debrecen belvárosában van és természetesen teljesen akadálymentesített.

Miben tudnak segíteni azoknak a személyeknek, akik Önökhöz fordulnak? 

K.A: A legfontosabb feladataink közé tartozik az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtása, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programok szervezése, biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Segítjük a fogyatékos emberek társadalmi integrációját, esélyegyenlőségének biztosítását. A nappali ellátásban részesülő személyre egyéni gondozási tervet készítünk. A nappali ellátás magában foglalja a gondozottak igényeinek és szükségleteinek megfelelő szakszerű ápolási-gondozási feladatok folyamatos ellátását.

Miért tartja fontosnak az Szivárványház intézményi működtetését? 

K.A: Az intézmény nagy segítséget jelent az érintett családok számára, hiszen biztonságban tudhatják gyermekeiket, rokonaikat, míg ők dolgoznak, hivatalos ügyeiket intézik. Ez egy olyan hely, ahol a személyre szabott bánásmód, a szeretetteljes légkör megteremtése, az egymásra való odafigyelés, a feltétel nélküli elfogadás, az emberi méltóság maximális tiszteletben tartása nyújtják azt a biztonságot, melyben a sérült ember képes a tőle elvárható legteljesebb önállóságra, tartalmas, boldog életre. Pozitív visszajelzések folyamatosan érkeznek családtagoktól, a helyi tagok a színes programok révén sokat fejlődnek, hiszen a közösség ereje csodákra képes.