Kábítószerügyi Egyeztető Fórum alakult Hajdúsámsonban

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
fotó: hajdusamson.hu

Sikeresen elnyert pályázat keretében Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot alapítottak Hajdúsámsonban, a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása érdekében. Az alapító tagok között köszönthetik a Lépéselőny Egyesület fenntartásában működő Szivárványház Szociális Szolgáltató Központot is. 

Hajdúsámsonban a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, önkéntes szakmai szervezet, amely folyamatosan várja további tagok csatlakozását. A szervezet társadalmi elnöki posztját Antal Szabolcs, a város jelenlegi polgármestere, míg szakmai elnöki posztot Kiss József, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Szociális és Fejlesztő Központ, Debrecen, Szenvedélybetegek Alacsony küszöbű Ellátásának vezetője tölti be.

A KEF fő célja az együttműködés erősítése a kábítószer megelőző tevékenységek érdekében, olyan stratégia kidolgozása, amelyek a drogproblémák megoldásában segíthetnek. A projekt keretében szakmai képzéseket valósítanak meg, hogy a támogató szervezetek még szakszerűbb ellátást nyújtsanak.

(Információ: hajdusamson.hu)

Miben segít egy szenvedélybeteg nappali ellátó intézmény?

A Lépéselőny Egyesület által működtetett SZIVÁRVÁNYHÁZ Szociális Szolgáltató Központ is csatlakozott a projekthez. A szenvedélybetegek nappali intézményében olyan programokat kell szervezni, melyek elősegítik az ellátást igénybe vevő rehabilitációját, a társadalomba, korábbi közösségébe való visszailleszkedését, valamint a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérését.  A szenvedélybetegek nappali intézményének nem feladata az alkohol-, drog- és egyéb függőségi problémával küzdő személyek egészségügyi gondozása, azonban az intézményben szervezett foglalkozások és programok révén törekedni kell az életmód-változtatás ösztönzésére, a visszaesés megelőzésére, illetve az intézményben dolgozó szociális munkás révén szükség szerint kapcsolatot kell tartani az ellátott kezelőorvosával, vagy az egészségügyi gondozást végző szakemberrel, továbbá a hozzátartozókkal.

Szolgáltatások: 

  • az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
  • a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Alkalmas közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra.
  • egészségügyi ellátás: felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, valamint mentális gondozás,
  • egyéni, csoportos fejlesztő felkészítés
  • hivatalos ügyek intézésének segítése,
  • munkavégzés lehetőségének szervezése,
  • az étel melegítésére, tálalására, és elfogyasztására,
  • foglalkoztatás, szabadidős program lebonyolítására.

Kapcsolat: 

4251 Hajdúsámson, Kossuth út 43.
+36 (52) 640-736
+36 (20) 414-0407

szivarvany.hajdusamson@gmail.com