Debrecen -ben Irodai alkalmazások képzés indul 2014.03.17-én !

Irodai alkalmazások DebrecenDebrecen Csap utca 36. alatt Irodai alkalmazások képzés indul.

Debrecen belvárosában az esélyegyenlőségért

A Debreceni Foglalkoztatási Központ belvárosi oktatótermében, Megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élők számára, a Lépéselőnyhöz jutás érdekében, és az esélyek kiegyenlítéséért.

Az „Irodai alkalmazások képzés” tanfolyamunkat olyan kis és középvállalatok dolgozóinak ajánljuk, akiknek a munkájuk során szükséges az ügyvitel-technikai eszközök megfelelő kezelése vagy irodai alkalmazások használata például bemutatókat, előadásokat tartanak.

A képzés segítségével az ügyvitel hatékonyabbá válik, az informatikai irodai alkalmazások megismerésével a szakmai anyagok kezelése, készítése rövidebb időt vesz igénybe és sokkal egyszerűbb. A képzésen résztvevő elsajátítja az alapvető számítógép-kezelői ismereteket, ügyviteli, irodai ismereteket, ezért képes az önálló dokumentumvezetésre, adatbázis-kezelésre, adatrögzítésre. Az irodai alkalmazásokat tanári magyarázat mellett szoftverrel gyakorolhatják a résztvevők.

A képzéssel jellemzően betölthető munkaterület:

  • titkárnő
  • adatrögzítő
  • kódoló
  • gépíró, szövegszerkesztő
  • humánpolitikai adminisztrátor
  • irodai szakmai irányító, felügyelő
  • személyi asszisztens

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

  • Iskolai előképzettség: befejezett 8 ált. iskolai végzettség
  • A képzésbe való belépés egyéni jelentkezés alapján történik

A képzés módszertani jellemzői:

Általános jellemzők:

Oktatási foglalkozások keretében információnyújtás. Kompetencia-alapú (gyakorlatorientált) önálló tanulást is feltételező, rugalmas, tanulás-segítő megoldásokat is alkalmazó, hallgató-központú megközelítés.

Program-specifikus jellemzők:

A képzés során figyelembe kell venni a felnőtt ember autonóm személyiségét, annak sajátosságait, eddigi munka- és élettapasztalatát, azaz csak a résztvevők partnerszintű együttműködésével, a tapasztalatok talaján állva tételezhető fel a hatékony készségfejlesztés, valamint ismeretátadás.

A tantárgyak között szerepel: ügyviteli folyamatok alkalmazása, gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés, irodai asszisztensi feladatok, információtechnológiai alapok, szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció, munkahelyi egészség és biztonság, környezeti fenntarthatósági ismeretek. A vizsgaírásbeli és szóbeli részből tevődik össze. A program elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány.

Az értékelés több szintű és a képzés alapvető céljaihoz viszonyítva történik. Jelentősége a képzés minden szereplője számára fontos: visszajelzés a szervezőknek és oktatóknak a képzés hatékonyságáról, illetve a résztvevők felé önértékelést jelent, a személyiség megerősítését céljaiban. A közösen megtett út, azaz az induló állapot és a képzés végén mért teljesítmény, valamint a hozzáállás, magatartás változása jelzi a fejlesztés mértékét.

Személyi feltételek:

Az oktatásszervezést és képzési adminisztrációt középfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy láthatja el. Az elméleti és gyakorlati képzést felsőfokú és/vagy szakirányú középfokú végzettséggel és releváns 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező egyéb szakember láthatja el. A képzés oktatói háttere eleget tesz a megkívánt magas színvonalnak, hiszen a felnőttképzés területén is gyakorlattal rendelkező, elismert szakemberek alkotják az oktatói gárdát, akik korszerű ismereteket képesek átadni.