Ifjúsági Találkozó: munkanélküliség, drogok, alkohol, bűnözés problémái

Ifjúsági TalálkozóNemzeti Ifjúsági Tanács és a Veszprémi Hallgatói Alapítvány a múlt héten Ifjúsági Találkozót tartott. A rendezvény célja az volt, hogy az ifjúság problémáit, annak megoldásait, ötleteit az érintettektől összegyűjtse és összefoglalja.

 Ifjúsági Találkozó menete:

Több témakörben fejthették ki véleményüket a fiatalok április 23-án, csütörtökön az Ifjúsági Találkozón, például a fiatalok szórakozási szokásai, a jövő lehetőségei, tervei, továbbtanulás, egészséges életmód. Komoly kérdésköröket is boncolgattak így a drog, az alkohol, a bűnözés veszélyei.

A találkozó 14 órakor kezdődött

A köszöntőben Kocsis Róbert, a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés alelnöke a jövő nemzedékének problémáira hívta fel a figyelmet.  A megnyitó beszédet követően a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot Janzsó Ádám, elnökségi tag mutatta be. Kiemelte, hogy a fiatalság erőforrás és nem probléma. „Az ifjúság már nem olyan közösségben szocializálódik, mit amilyenben annakidején én, segítenünk kell nekik abban, hogy megtalálják az útjukat, hogy saját életük hajóskapitányaként legyenek képesek küzdeni”- hangsúlyozta.  Az NIT különböző értékeket képvisel, így a demokratikus alapokat, az ifjúságpolitika előmozdítását, a fiatalság és ifjúsági szervezetek érdekképviseletének legmagasabb szintű ellátását, hatékony párbeszéd kialakítását. Ezenkívül önkéntes munkát illetve szakmai gyakorlati lehetőségeket is felkínálnak az érdeklődők számára. A május tizenhatodikára tervezett Ötletpiknik révén, a strukturált párbeszéd adta lehetőségekkel a fiatalok által megfogalmazott igényeket prezentálják a döntéshozók felé. Az Ötletpiknik Észtországból indult, ahol a lakosság 80 százaléka vett részt a fórumon.

munkanélküliség, drogok, alkohol, bűnözés az ifjúsági találkozónA kiemelt témák között szerepelt többek között a No Hate Speech Kampány

Amely az online diszkrimináció és gyűlöletbeszéd ellen kíván harcolni. Hiszen az embereknek joga van a méltóságteljes élethez. Az áldoztok elsősorban az etnikai kisebbségek, fogyatékosok. A faji-nemi- életkorbeli különbségekből a legtöbb ember képes viccet csinálni. Sokan nem gondolnak bele, hogy ezáltal megalázzák embertársaikat. Az elsődleges cél felhívni a figyelmet, hogy ezáltal milyen mértékű lelki sérüléseket okozhatunk egy másik személynek. Érzékenyíteni és mozgósítani kell a fiatal generációt az emberi jogi nevelés eszközeivel, szolidaritásra kell buzdítani őket. A No Hate Speech projektet 2013-ban indította el az Európai Unió Tanácsa, különböző akciók, konferenciák, képzések, tájékoztató napok, workshopok keretében hívják fel a figyelmet a gyűlöletbeszéd elleni küzdelemre.

Végül Kiss Ákos az Új Nemzedék Program – Kontaktpont Iroda vezetője tartott egy rövid bemutatót.

amelyben kiemelte a szervezet céljait. Különböző munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtanak, pályaorientációs és önismereti tanácsadással is segítenek, műhelyfoglalkozásokat is tartanak az ország 20 pontján.

Az Ifjúsági Találkozó második felében az egyes témák feldolgozása következett kis csoportokban, ifjúsági szakemberek vezetésével, majd ezen témakörök prezentálása a csoportok részéről, amit közösen vitattak meg. A találkozó Robin Masters Project koncerttel és Tűzszínházzal zárult.