FRÁSZ képzés indul!

Frász képzés

A Lépéselőny Egyesület foglalkoztatási rehabilitációs asszisztens képzést indít az “Újra a Pályán” projekt keretében. A képzésben közreműködik a Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület. Jelentkezési határidő: szeptember 15. 

A képzés célcsoportja: A téma iránt érdeklődő /érintett személyek, a képzés szempontjából preferált célcsoport a megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékkal élő felnőttek.

A rehabilitációs asszisztens a munkahelyi közösségben a megváltozott munkaképességű dolgozókkal, kliensekkel kapcsolatot tart, együttműködik velük, segítik őket, érdekeiket képviseli, munkáltatói felé közvetít, tárgyal. Munkamódszerét tekintve képes egyéni mentorálásra, csoportvezető mellett asszisztensként működni, valamint önsegítő közösségek formálásában vezetőként résztvenni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Ismeri a munka világához kapcsolódó alapvető törvényeket, ellátási formákat, szociális juttatásokat, különös tekintettel a megváltozott munkaképességűekre vonatkozóan. Követi a jogszabályi változásokat, jogtudatos, meggyőzően tudja képviselni a megváltozott munkaképességű egyének jogait. Ismeri a szociális munka alapjait, készségszinten alkalmazza az alapvető technikákat. Empatikus, szociálisan érzékeny, ismeri a célcsoportot. Magas szintű kommunikációs és konfliktuskezelési képességekkel rendelkezik, érdekérvényesítő képességét nemcsak a maga, hanem a célcsoport számára is alkalmazza. Munkáját segíti, hogy reális önismerettel bír, jó stressz és kudarctűrő képességű, képes a helyzetekhez rugalmasan alkalmazkodni.

Rendelkezik alapvető számítógép-kezelői ismeretekkel, ügyviteli, irodai ismeretekkel, ezért képes az önálló dokumentumvezetésre, adatbázis-kezelésre, adatrögzítésre.

Munkahelyi közösségben a megváltozott munkaképességű dolgozókkal, kliensekkel kapcsolatot tart, együttműködik velük, segítik őket, érdekeiket képviseli, munkáltatói felé közvetít, tárgyal.

A FRÁSZ képzés főbb tartalmi elemei:

20 óra önismeret, önépítés

10 óra tanulásmódszertan

15 óra munkajog és TB ismeretek

20 óra szociális alapismeretek

10 óra Bevezetés az ergonómiába

15 óra Megváltozott munkaképességű személyek a foglalkoztatásban

10 óra informatikai ismeretek, digitális írástudás fejlesztése

20 óra terepgyakorlat

A képzés időtartama:

A képzés 120 órás (30 óra felkészítés+70 óra elmélet+20 óra gyakorlat)

A jelentkezés feltétele:

Befejezett 8 általános iskolai végzettség

Szakmai gyakorlat: nem szükséges

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges

 Támogatás:

A megváltozott munkaképességű munkanélküliek számára képzési támogatást és útiköltség-térítést biztosítunk.

Jelentkezési határidő: szeptember 15

Elérhetőség: ujraapalyan@gmail.com

 

arculatarculat 2