Felkészülés kommunikációs lehetőségeink alkalmazására

kommunikációs lehetőségeink alkalmazása

„Ó, jaj, az út lélektől lélekig!” – kiált fel panaszosan Tóth Árpád ismert versében. Vajon napjainkban mit gondolhatunk arról, a költő által említett „jeges űrről”, mely elszigetelhet embereket vagy embercsoportokat, mely kudarcra ítélheti üzeneteinket, mely ékként verődhet megértési szándékaink közé vagy sebet ejthet!?

Korszakunkban mindenki tapasztalhatja, hogy kulcskérdéssé, akár hatalomtechnikai eszközzé is válhat az információhoz való hozzáférés és a megfelelő kommunikáció. Mindez gyakran boldogulásunk, előrehaladásunk záloga. Egy leendő munkavállaló számára létfontosságú a jó kommunikációs technika elsajátítása, hiszen a munkaerő-piacra kilépve tudnia kell érvényesíteni érdekeit és helyén kezelni a felmerülő konfliktusokat. Az „Újra a pályán” projekt keretében megvalósuló alap- és kulcsképesség fejlesztés modulnak egyik legfontosabb eleme, hogy a megváltozott munkaképességű célcsoport tisztában legyen a kommunikációs módszerek sokféleségével és tudja alkalmazni azokat. Ezt a célt tűzte ki tréningünk, melyben a csoporttagok aktívan vettek részt, mintegy alakítói is voltak a folyamatnak. A csoporton belüli kommunikáció szabályait közösen formáltuk, teret engedve az esetleges problémák és konfliktusok kibeszélésének.

Helyzetgyakorlatokkal modelleztünk szituációkat

A konfliktusokkal, a bántásokkal úgy lehet szembeszállni, ha megtanulunk kiállni magunkért. Hogyha képesek vagyunk tudatosan kialakítani önvédelmünket el is kerülnek bennünket a negatív helyzetek. Nem válhatunk „áldozati bárányokká”, ha megtanuljuk a távolságtartást. A hideg fejjel való védekezést és szükség esetén tudunk nemet mondani. A sértések intelligens kezelésénél hatásosan lehet alkalmazni a testbeszéd, a néma gesztusok jelzéseit is. „Keresd a benned rejlő hőst, míg meg nem találod életed kulcsát.” (Linda Hartlebury)

 Az „Újra a pályán” projekt résztvevői hasznos ismeretekre tettek szert a tréning során, felfedeztek új kommunikációs technikákat. Bízhatunk abban, hogy mindezt majdani munkavállalóként is eredményesen alkalmazhatják.

 Írta: Huri Attiláné, csoport – tréner