Emberi erőforrások hasznosítása

Human resources management concept business man selecting virtual interface

Az emberi erőforrások más néven HR (Human resource management) megértéséhez a vállalatok gazdálkodási rendszerét kell megérteni (pénz, termelés, emberi erőforrások, piac). Ezek egymásra hatásából jön létre a termék, a szolgáltatás. Az emberi erőforrás-gazdálkodás átalakulóban van Magyarországon is. Fontos, hogy a munkakereső ne ellenséget lásson a személyzetisben, vagy akadályt, hanem azt aki segít megtalálni a megfelelő pozíciót az adott személynek, hogy a munka ne csak pénzkereset legyen, hanem sikerélmények forrása is.

A humánerőforrás osztály szerepe

Ez nem más, mint a gazdálkodó szervezetek működtetése szempontjából széles körben használt kifejezés, a szervezet munkatársai összességének megnevezésére.

Egy vállalkozás sikerét jórészt a benne dolgozó emberek együttműködése határozza meg, ezért a HR felelőssége óriási. Feladataik közé tartozik:

  • munkafolyamat – munkakör elemzése
  • munkafeladatok elemzése
  • egyéb körülmények vizsgálata elvégzett munka értékelése.

Az Emberi Erőforrások kezelésének 5 lényegi feladata

Toborzás, kiválasztás

Adott munkakörre megtalálni a legalkalmasabb embert akár a szervezeten belül vagy kívül. A belső emberi erőforrásoknak átcsoportosítása mindenkinek előnyös, míg a szervezeten kívül történő toborzás esetén már rafináltabb módszerekre van szükség a megfelelő munkaerő kiválasztása érdekében: tesztekre, interjúkra. A Lépéselőny Egyesülethez forduló munkakeresőknek ennek előkészítésében tudunk segíteni, hogy felkészülten mehessenek állásinterjúkra.

Teljesítményértékelés

A béremelésnek alapja csak az  eredmények szisztematikus felmérése és értékelése után történhet. A HR-szakemberek folyamatosan vizsgálják a következő időszak személyi követelményeit, az esetleges szükséges képzési és fejlesztési igényeket, és figyelemmel kísérik a szervezeten belüli dolgozók kompetenciáit, azoknak fejlődését is. Ezek olyan információt nyújthatnak a szervezet jövőbeli teljesítőképességének megítéléséhez, ami alapján a vezetésben a döntéshozók meghatározzák vagy akár felülvizsgálhatják a munkakörökhöz kapcsolódó ösztönző módszereket, eszközöket. A Debreceni Foglalkoztatási Központ segítsége itt, a munkáltatók felé a közösségi kompetenciák fejlesztésére irányuló képzésekben jelenik meg.

Munkaerő-fejlesztés vagy karriertervezés

A munkavállaló külső tréningekkel vagy belső képzéssekkel növelheti hitelességét, fejlesztheti képességeit. A HR-es segítheti a munkavállalót a képzési szükségletekről való tájékozódásban, illetve a teljesítményértékelés és/vagy a karriertervezés alapján előléptetésre javasolhatja. A karriertervezés az egyén szervezeten belüli mobilitását segíti. Anyaerő-munkaerő tréningünk ebben segíti a munkavállaló nőket, mint külsős HR szolgáltató.

Bérezés, Juttatások, Elismerések

Ez az amiért minden alkalmazott dolgozik. A Szervezet által adott ösztönző rendszer. Alapjául a munkaköri követelmények, a munka feladati követelményei vagy akár a munkaerő-piaci keresleti-kínálati viszonyok szolgálnak. Azonos munkakörök járhatnak különböző jutalmazással. Ezeknek a különbségeknek a megítélése is az emberi erőforrásokkal foglalkozó szakemberek döntési körébe tartozik, kompetenciák és munkakörülmények, a munkában elvárt felelősségek és minőségbiztosítási elvek alapján. Ne felejtsük el, a pénz nem minden! A bér és a fizetés mellett a javadalmazásnak még számos más formája van:

  • pótlólagos szabadság,
  • életbiztosítás
  • megtakarítási alapok
  • nyereségarányos jutalom, bónusz
  • projekt befejezéséhez  illetve teljesítési időszakhoz kötődő elismerések, oklevelek, emléklapok
  • előléptetések

2016.08.30.