Az EGRI NÓRA-PONT is várja az érdeklődőket. Keressék bátran!

Egri Nóra-Pont megnyitóAz EGRI NÓRA-PONT hivatalos megnyitójára szeptember 19-én, a XIX. Eger Ünnepe rendezvény keretében került sor az Egri Civil Házban. A hálózat szakmai munkájába 2013 őszén kapcsolódott be a „Civil Érték” Közhasznú Egyesület, amely vállalta a helyi NÓRA-PONT kialakítására előírt együttműködést.

A megnyitó program tartalmas volt a meghívott előadók és előadások tekintetében. Elsőként Réti Erika, a Heves Megyei Kormányhivatal kommunikációs munkatársa tartott előadást, az Észak-magyarországi régióban élő nők munkaerő-piaci helyzetéről. Az előadó statisztikai adatokkal világított rá, hogy a régióban magas az álláskeresők száma. Mindezt az egzisztenciális és mindennapi lét, megyénk vidékies jellegű útkeresése kérdéskörébe helyezte, egyben lehetséges megoldási irányokat is felvázolt.

Ezzel felhívta a figyelmet az EGRI NÓRA – PONT szükségességére és létjogosultságára.

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájának vezetője, Dr. Palotai Zsuzsanna igen szemléletes és magával ragadó előadást tartott arról, hogy a város milyen lehetőségeket kínál a nők helyzetének javításáért. (Pl.: folyamatos nyitva tartás a bölcsődékben, három hét nyári szünet az óvodákban, szünidei játszó házak, nyári táborok, ingyenes HPV oltás, ösztöndíjprogram, első lakáshoz jutás támogatása, jól kiépített szociális- és gyermekjóléti rendszer) A Helyi Esélyegyenlőségi Program alapján konkrét intézkedésekkel kívánnak lépéseket tenni a különböző életkori helyzetben lévő nőkért, családokért. Többek között érintette az oktatás, a képzés, az átképzés; a bölcsődei, óvodai fejlesztések; az egészségügyi ellátás; a jó gyermekvédelmi és családsegítői hálózat, mint jó jelzőrendszer; a családbarát munkahelyek – a munkahelyi esélyegyenlőség; a munkahelyteremtés megoldandó feladatait.

Mindezek megvalósulásához hozzájárulhat a gyermeknevelés további társadalmasítása, a család jelentőségének, az apaszerepnek a tudatosítása, és nem utolsó sorban az anyaság méltó társadalmi megbecsülése. Az anyává válás gyakran jelent egyet a munkahely elvesztésével, hiába védik törvények a kismamák jogait. Szükség lenne tudatosítani az emberekben azt is, hogy az arányosabb családi munkamegosztás jelentősen megkönnyítheti a nők mindennapjait, és ezzel bizonyos mértékű terhet vehet le vállukról. Nagymértékben felelős a társadalom azért, mert propagandájával és magatartásával alakítja a neki tetsző szemléletet helyes, vagy éppen helytelen irányba, és nagy hibát követ el, ha az anyaság társadalmi presztízsét nem hajlandó elismerni. Korunk egyik nagy kihívása lesz az idősekről való gondoskodás, mert a fiatalok gyermekvállalási szokásai jelentősen megváltoztak, jócskán kitolódott az első gyermek megszületése. Így a gondoskodás folyamatában egy generáció kimaradásával kell számolni.

 Egri Nóra-Pont MegnyitójánHarmadikként Keveházi Katalin, a JÓL-LÉT Alapítvány kuratóriumi elnöke nyújtott betekintést a GYES-ről, GYED-ről munkaerő-piacra visszatérő anyák valamint az 50 év feletti nők helyzetébe. Korunkban a nők többsége nem kíván „csak” gyermeket nevelni, a munkahelyi karrier éppúgy fontos tényezővé vált életükben, mint az anyaság. Mindez nem jelentene problémát addig, míg e két elkülönülő szerepkör betöltése maradéktalanul teljesíthető lenne, és a nők minden segítséget és támogatást megkapnának feladataik teljesítéséhez.

Napjainkban a dolgozó anyák a gyest csak rövid ideig veszik igénybe, gyakran jelentős anyagi áldozatok árán szereznek segítséget a gyermekneveléshez, vagy éppen anyaságuk állítja őket kényszerpályára, amely során le kell mondaniuk a komolyabb munkahelyi sikerekről Elmondta, hogy a magyar társadalomban erős előítéletek vannak a dolgozó, különösen a vezető munkakört betöltő nőkkel kapcsolatban. Fontos lenne az egyenlőtlen családi szerepek feloldása, a munka és a család összhangjának megvalósítása.

Az esemény zárásaként a „Civil Érték” Közhasznú Egyesület elnöke, Ónodi Zsuzsanna mutatta be az egyesület NÓRA-HÁLÓZAT-ban való részvételük eddigi lépéseit.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2014. szeptember 24-vel indul a szervezet szociális információnyújtási szolgáltatása az Egri Civil Házban. Minden héten, szerdai napokon 10 és 12 óra között várjákaz érdeklődőket.

Előzetes bejelentkezés: civilertek@gmail.com e-mail címen, illetve a 30/350-5299 telefonszámon.