A családterápia előnyei és fontossága

családterápia

A családterápia az 1950-60-as években jelentkezett nemzetközi színtereken, Magyarországon később terjedt el. Több területen bizonyított hatékonysága, a szakember nem csak az egyénnel, hanem a család egészével foglalkozik. 

A családterápia filozófiája:

  • Erősíteni a családot és a természetes támaszrendszert. Kiiktatnia a vádaskodást, csökkenteni a szégyent, bűntudatot. Segíteni a szülőket, nagyszülőket, közösségi vezetőket felelősségük vállalásában.
  • Felismerni a természetes erőforrásokat. Felismerni az időszakon, generációkon át jelentkező témákat, mintákat.
  • Meghatározni a „miért most” kérdését. Megérteni az idősűrűséget, az életciklusuk fordulatait. Foglalkozni a megoldatlan átmeneti állapotokkal, gyásszal, veszteséggel, visszaélésekkel (fizikai, kémiai, stb.) Foglalkozni több generáció jellemző erősségekkel.

A terápia alapelvei:

Feltárni és megoldani a titkokat, fogékonynak lenni a kulturális, nemi, faji és lelki kérdések iránt. Figyelembe venni neuropszichiátriai és egyéb egészségügyi problémákat. A rendszerrel együtt haladni. Átsegíteni a családot a tranziciós időszak akadályain. Segíteni a családot abban, hogy együtt tudjon élni a bizonytalansággal ciklikus változásokkal. Biztosítani a család értékeinek, küldetésének és örökségének a folytonosságát.Együttműködést teremteni az összes rendszer között. Konzultálni és együttműködni, amikor szükséges. Akadályok leküzdése, folyamatosság és egyensúly helyreállítása.

Ajánlott olvasmányok:

  • Paul Watzlawick- John H. Weakland- Richard Fisch: Változás, Gondolat Kiadó, Bp. 1990
  • Dr. Koltai Mária: Család – pszichiátria – terápia, Medicina Kiadó, Bp. 2003
  • Else-Marie van den Eerenbeemt-Ammy van Heusden: A változó egyensúly, Coincidencia Kft. Bp. 2001
  • Salvador Minuchin: Családok és családterápia, Animula Kiadó, Bp.
  • Virginia Satir: A család együttélésének művészete. Az új családműhely, BFI-Bp.
  • Michael F.Hoyt: A konstruktív terápiák kézikönyve, Animula Kiadó, Bp.

Írta: Rády Eszter, pszichológus