Civil Sziget Pályázat

Pályázat civileknek sziget-koztarsasaagPályázat hirdetés civil szervezetek és a civil társadalommal együttműködő közintézmények számára a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.(továbbiakban Iroda)  a Sziget 2014 fesztiválon (2014. augusztus 13-18.) a fesztivál Civil Sziget elnevezésű programhelyszínén való megjelenésre.

A Pályázat benyújtása azoknak lehetséges:
  • akik – legalább egy éve működő – szervezetek (egyesületek, alapítványok),
  • illetve olyan közcélú intézmények,
Amelyek tevékenysége elsősorban a 16-35 éves korosztályok részvételére, nevelésére, integrációjuk segítésére, problémáik megelőzésére. Illetve ezen célcsoport problémáinak megoldására épül. Amelyek a fesztivál sajátos körülményeihez igazodó programokkal kívánnak megvalósítani.
Olyan programokat várunk, amelyek bemutatják a pályázó szervezet mások számára hasznos tevékenységét és törekszenek a „szigetlakók” aktivizálására. És természetesen a programokba való bevonására is van tervük. Az Iroda a programhelyszínen 100 szervezet számára tud helyet biztosítani.

Pályázat beadása lehet:

  • Önálló megjelenésre, amely a fesztivál teljes időtartama alatt önálló sátorban, illetve az erre kijelölt területen megvalósítandó programra vonatkozik.
  • Részidejű megjelenésre, amely a fesztivál időtartama alatt, egy-három napos részvételt jelent.
Nagyszámú jelentkezés esetén az Iroda önálló megjelenés helyett, részidejű megjelenést ajánlhat egyes szervezeteknek.
Az Iroda a nyertes civil pályázóknak a részvételéhez, és a Civil Szigeten megvalósítandó programjához szükséges alap technikai és fizikai feltételeket (terület, sátor, áram, alap bútorzat) biztosítja.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy 2014-ben a rendezvényre való bejutáshoz szükséges belépőjegyeket az Iroda kedvezményes árú, szakmai jegyek formájában biztosítja, melyek költsége a résztvevőt terheli. A nyertes pályázókat terhelik továbbá a Civil Szigeten való megjelenésükhöz, megvalósítandó programjaikhoz kapcsolódó költségeik is.
 A Sziget Kulturális Menedzser Iroda összesen 35 000 000 Ft értékben ajánl fel térítésmentes jegyeket, azoknak
  • alapítványoknak,
  • egyesületnek,
  • nem állami fenntartású szervezeteknek,
  • nem és önkormányzati fenntartású szervezeteknek
Amelyeknek nehézségekbe ütközik a programjukhoz szükséges összes szakmai belépőjegy megvásárlása, és az Iroda fontosnak tartja a jelenlétüket a fesztiválon.
A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a szervezetek, amelyek nemzetközi, vagy országos hatáskörűek. Amik magas színvonalú szakmai programot kívánnak nyújtani, programjukat több nyelven bonyolítják. Továbbá, amelyek a megjelenésükhöz szükséges belépőjegyek legalább 50%-át saját maguk biztosítják. A Civil Sziget fókuszában idén Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 10. évfordulója lesz. Az ehhez kapcsolódó programok szintén előnyt élveznek az elbírálás során.

Nem pályázhatnak magánszemélyek, profit-érdekelt, illetve politikai szervezetek, szerveződések, zenekarok, előadóművészek.

A pályázat leadásának (internetes lezárásának) határideje 2014. április 18. A bírálás eredményét 2014. május 20-ig teszik közzé. A döntésről minden pályázó e-mailben kap értesítést.
A nyertes pályázókkal a fesztiválon való részvétel feltételeit tartalmazó megállapodást, a velük történt személyes egyeztetést követően, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda legkésőbb 2014. augusztus 5-ig megköti. A megállapodásban a felek rögzítik a fesztiválon való részvétellel, a technikai feltételek biztosításával, a munkamegosztással és a tevékenységekkel kapcsolatos feltételeket.
Az Iroda a pályázat elbírálása során fenntartja a jogot arra, hogy a benyújtott programokat és a szervezet eddigi tevékenységeit, valamint a fesztivál célját, programját, lehetőségeit és adottságait a döntés során, együttesen vegye figyelembe.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. Mivel a pályázat, és ezt követően a programszervezéssel kapcsolatos kommunikáció az interneten folyik, a pályázat elengedhetetlen feltétele legalább egy, működő, rendszeresen figyelt e-mail cím.
További információk, valamint a pályázati online űrlap: civilsziget.aserver.hu
(Forrás: www.sziget.hu)