Mile Zsolt Intézményvezető

A Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékén végeztem tanulmányaimat szociális munkásként. 

A Debreceni Szivárványház Céljai és értékei erősek!

Célom a Debreceni intézmény vezetőjeként, hogy a Szivárványház dolgozóival együtt minél szélesebb körben érjük el a fogyatékkal élőket, támogassuk őket a mindennapjaikban, mind fizikális, mind pedig mentális területen. Ezáltal növeljük esélyegyenlőségüket, illetve enyhítjük a betegségükből fakadó hátrányokat.

Intézményvezetőként biztosítani fogom, hogy a Debreceni Szivárványház továbbra is sikeresen működjön. Gondoskodni fogok arról is, hogy minél magasabb színvonalon támogassa intézményünk az ellátottak családja által ránk bízott, vagy segítségért, hozzánk önállóan forduló fogyatékkal élők mindennapjait.