Beilleszkedési és önálló életvitelt segítő tréning a Lépéselőny Egyesületnél

képzés

A Lépéselőny Egyesület munkaerő-piaci felkészítéssel segíti az álláskeresőket, főleg a megváltozott munkaképességűeket Beilleszkedési tréning keretében, amely segítséget nyújt abban, hogy sikeresebben térhessenek vissza a nyílt munkaerő-piacra.

A tréning által személyiségfejlesztést, önismeretet, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő ismereteket kapnak az ügyfelek. A résztvevők köre elsősorban az aktív korú nem foglalkoztatott, illetve megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők.

A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárásokat, módszereket tekintve a szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő ügyfeleket, vagy a szolgáltatást a munkát kereső maga kéri. Az önálló életvitelt segítő tréningbe a résztvevők az első interjú, a megismerkedés során a tanácsadó szakember által felállított diagnózist követően, az ügyféllel közösen kialakított egyéni fej

lesztési tervük részeként kapcsolódhatnak be. Az előszűrés során felmérjük, hogy az ügyfél alkalmas-e a csoportmunkára.

A szolgáltatás irányt mutat a megfelelő életvezetéshez, és munkavállaláshoz kapcsolódó képességek fejlesztéséhez úgy, mint kommunikációs, társas, önértékeléssel összefüggő készségek.

Célunk lehetőséget biztosítani résztvevőknek saját személyiségük feltérképezésére, a pozitív személyiségvonásaik megerősítésére, a frusztrációs-tolerancia mértékének növelésére, a hatékony önérvényesítés elemeinek tudatosítására. Kiemelt cél a reális énkép megfogalmazása, a szociális szerepek összehangolása.

 

Írta: Váradi Jánosné

A cikk nyomtatott formában az AGORA újság januári számában olvasható.